09.02.2021 08:59

Nieodpłatne porady prawne w Powiecie Pruszkowskim

117
Mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego, w tym mieszkańcy Gminy Michałowice, mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W Powiecie Pruszkowskim zostały utworzone punkty pomocy prawnej, m.in. punkt w Opaczy Kolonii. Jednak z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie konsultacji bezpośrednich została wstrzymana od dnia 16 marca do odwołania.

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie nadal są udzielane, lecz w sposób zdalny, tj. telefonicznie oraz  mailowo. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 738 14 63 lub mailowy pod adresem npp|powiat.pruszkow.pl| |npp|powiat.pruszkow.pl. Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Jak skorzystać z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego? Szczegóły na stronie Powiatu (LINK). 

Podobne tematy: porady prawne, pomoc prawna

Zobacz także