25.01.2022 12:50

Nieodpłatna pomoc prawna

72
Przypominamy, że w budynku w Opaczy-Kolonii przy ul. Ryżowej 90 mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z profesjonalnej, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Skorzystanie z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego jest możliwe po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem:

Harmonogram spotkań:

  • poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 9.00 -13.00
  • wtorek, środa w godz. 16.00 -20.00

 

Porady świadczy Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono.

 

Nieodpłatna POMOC PRAWNA obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
  • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje: http://www.powiat.pruszkow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: pomoc prawna

Zobacz także