22.02.2022 10:05

Co zrobić, gdy po wichurze drzewo zagraża bezpieczeństwu?

1064
Z uwagi wystąpienia w ostatnim czasie silnych wichur, które pochyliły wiele drzew w naszej gminie, powodując tym samym zagrożenie życia i mienia, przedstawiamy możliwości eliminowania niebezpieczeństwa bez naruszania obowiązujących przepisów.

 

 

 

ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ DRZEWA NACHYLONE PRZEZ WIATR, ale nie będące wykrotami, tj. drzewami położonymi, wyrwanymi z korzeniami - JAK SOBIE Z NIMI RADZIC? 

W obliczu panujących w ostatnim czasie anomalii pogodowych przepisy, które przedstawiamy poniżej,  dają osobom fizycznym możliwość eliminacji zagrożeń powodowanych przez drzewa, bez potrzeby występowania do Urzędu ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew.

Procedura rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów, wymaga zachowania ustawowych procedur, przez co jest długotrwała. Od dnia złożenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów, zgodnie z przepisami, organ ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin drzew w terenie oraz od dnia przeprowadzonej wizji kolejnych 14 dni na odniesienie się do zasadności złożenia zgłoszenia. Jest to stanowczo zbyt długo w sytuacjach, kiedy istnieje ryzyko wykrotu drzewa.

W pierwszej kolejności w takim przypadku należy przyciąć koronę do 30% jej objętości, celem obniżenia środka ciężkości drzewa i zminimalizowania ryzyka wykrotu.

Dopiero kolejnym krokiem, w przypadku zasadności wycinki drzewa, jest wystąpienie do Urzędu Gminy Michałowice ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 13 ustawy, wycięcie drzewa może nastąpić bez wymaganego zezwolenia również w razie prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. 

Za wszelkie szkody spowodowane przez drzewa odpowiada właściciel nieruchomości, na której one rosną. Także w gestii właściciela nieruchomości jest zabezpieczenie terenu w przypadku szkody oraz usunięcie wykrotu we własnym zakresie.

 

PRZEPISY (*)

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) na podstawie art. 87a istnieje możliwość wykonania prac w obrębie koron drzew, które nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

 

Ponadto, na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy, istnieje wyjątek od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: ochrona środowiska

Zobacz także