30.05.2022 15:55

Odpady zielone w lasach stanowią zagrożenie dla środowiska!

118
W ostatnim czasie w lasach na terenie naszej gminy odnotowujemy coraz więcej porzuconych odpadów zielonych. To nielegalne działanie, podlegające karze, stanowi duże zagrożenie dla środowiska.

Niszczy ściółkę i roślinność, hamuje rozwój grzybni, a także - w przypadku widocznych na zdjęciach pryzm gałęzi - może stanowić dodatkowe zagrożenie w czasie pożaru. 

Przypominamy, że odpady bio pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów mogą być:

  • odwiezione do PSZOKu przy ul. Granicznej w Regułach,
  • kompostowane w przydomowych kompostownikach,
  • zebrane w workach lub pojemnikach i przekazane do odbioru sprzed posesji. 

Wywożenie odpadów zielonych do lasu jest nielegalne i podlega karze grzywny. 

Chrońmy wspólnie naszą przyrodę i cieszmy się jej pięknem!

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: ochrona środowiska

Zobacz także