04.03.2022 14:30

Sygnalizacja alarmowa

1468
Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne pytania kierowane ze strony mieszkańców informujemy, że syrena alarmowa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi jest załączana przez Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie wyłącznie przy pożarach, wypadkach i innych miejscowych zagrożeniach, do których wzywani są nasi strażacy. Syrena wyje przez 3 minuty sygnałem przerywanym.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium RP określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia, a ich wykorzystywanie w ramach treningów i ćwiczeń systemów wykrywania i alarmowania odbywa się po ich ogłoszeniu w środkach masowego przekazu z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia. Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Sygnalizacja alarmów wygląda następująco:

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............

 

 

grafika preztujaca informacjegrafika prezentujaca informacje

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: OSP Nowa Wieś

Zobacz także