27.05.2019 11:50

Czy nam po drodze z Unią Europejską? - spotkanie w Komorowie

85
W czwartek, 23 maja, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Po rozmawiaj my” Tym razem gościem wieczoru była dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, socjolog. Spotkanie prowadził Andrzej W. Jarzyński.

Tematem spotkania były zagadnienia związane z miejscem Polski w Unii Europejskiej. Prowadzący spotkanie Andrzej Jarzyński zapoznał zebranych z historią powstania Unii Europejskiej. Przypomniał najważniejsze fakty, miejsca i daty. Natomiast gość wieczoru dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz*, powiedziała o zasadach i ideach, które stanowiły i nadal stanowią istotę Unii Europejskiej, a więc ideę solidarności i spójności oraz wyrównywania szans.

Podczas rozmowy omówione zostały tematy związane między innymi z gospodarką, bezpieczeństwem, wolnym przepływem ludności w ramach Unii, rozwojem Europy w kontekście gospodarek światowych, czy też wspólnej waluty dla państw członkowskich. Tematy były bardzo interesujące i inspirujące, pojawiało się wiele pytań, które wywoływały żywą dyskusję.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu „Po rozmawiaj my”, który toczy się dwutorowo. Odbywają się spotkania z filozofią. Dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie zatytułowane „Czy filozofia jest terapią?” Spotkanie prowadziła dr Urszula Wolska. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym miesiącu i związane będzie z szeroko pojętą kondycją człowieka.

Druga cześć cyklu to spotkania na tematy społeczne. Podczas rozmów będą podejmowane zagadnienia związane z życiem człowieka w społeczeństwie, będą prezentowane nowe trendy społeczne, życie jednostki w globalnym świecie. Autorką cyklu „Po rozmawiaj my” jest Hanna Barlak, prezes Stowarzyszenia „Komorowianie”.

Spotkanie dofinansowane z budżetu gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

 

*Dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, socjolog, była członkiem zespołu ekspertów przy Pełnomocniku Rządu ds. Negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.   

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Komorów Osiedle

Zobacz także