15.02.2024 08:50

Jubileusz Par Małżeńskich

507
Rocznice ślubu czasem nazywane są godami małżeńskimi, a wraz z mijającymi latami i zdobytym doświadczeniem stają się mocniejsze i zyskują szlachetności.

7 lutego odbyła się uroczystość, w trakcie której wójt Małgorzata Pachecka wręczyła 4 parom z gminy Michałowice pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta Polski.

Wśród świętujących swój jubileusz byli: Państwo Teresa i Eugeniusz Hancowie z Michałowic, Państwo Bożena i Krzysztof Lipińscy z Reguł, Państwo Henryka i Zbigniew Kozakowie z Komorowa, Państwo Barbara Dmowska-Sobstyl i Krzysztof Sobstyl z Michałowic.

Wszystkim szanownym jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy dużo zdrowia, radości z życia i rodziny oraz wielu wspaniałych chwili, które sprawią, że uśmiech nigdy nie opuści ich twarzy. 

 

Państwo Bożena i Krzysztof Lipińscy

Pani Bożena z zawodu jest technikiem budowlanym, Pan Krzysztof elektrykiem.

Państwo Lipińscy znają się od dzieciństwa. Uczęszczali także razem do jednej szkoły średniej w Pruszkowie. W 1972 roku wzięli ślub. Mają jedną córką – Annę i wnuczkę - Patrycję. Do chwili obecnej Pani Bożena i Pan Krzysztof mieszkają w domu jednorodzinnym w Regułach, przy ul. Wiejskiej.

Ich receptą na udany związek jest zgoda, wzajemne zrozumienie, szacunek i miłość.

 

Państwo Henryka i Zbigniew Kozakowie

Pan Zbigniew pracował na PKP przez 35 lat jako dyżurny ruchu na stacji Warszawa Wschodnia. Po awansach przeszedł do Zakładu PLK, skąd odszedł na emeryturę w 2008 r. Pani Henryka - pracownik umysłowy w Zakładzie Konfekcyjnym, przepracowała do 55 lat.

Poznali się w 1971 r., przypadkowo na przyjęciu u kuzynów. 9 września 1972 roku połączył ich ślub w pięknej miejscowości Oporów/Kutna, skąd pochodzi Pani Henryka.  W 1977 roku otrzymali mieszkanie w centrum Pruszkowa. W 2003 r. przenieśli się do nowo pobudowanego domu w Komorowie.

Mają dwóch synów: Marcina i Michała oraz czworo wnucząt: Oliwię, Miłosza, Marysię i Hanię.

I tak, Państwo Kozakowie żyją razem już prawie 52 lata.

 

Państwo Barbara Dmowska-Sobstyl i Krzysztof Sobstyl

Pani Barbara - mł. asyst. w Akademii Medycznej, a Pan Krzysztof prowadził własny interes.

Państwo Sobstyl poznali się w Szkole Podstawowej 35 na Żoliborzu. Po szkole podstawowej ich drogi się rozeszły, by ponownie spotkać się na studiach, zakochać się w sobie i pobrać. Mają 4 dzieci i 12 wnucząt.

Ich receptą na udany związek jest wyrozumiałość z obydwu stron.

 

Państwo Teresa i Eugeniusz Hancowie

Pani Teresa pracowała w szkółce ogrodniczej. Pan Eugeniusz skończył szkołę ogrodniczą i zajmował się ziemią. Po podjęciu decyzji o podziale majątku, podjął pracę w Miejskiej Oczyszczalni w Warszawie, gdzie po 30 latach przeszedł na wcześniejszą emeryturę. W swoim życiu, Pan Eugeniusz udzielał się społecznie - działał w radzie osiedla Michałowice i w tym też okresie zajął się centralną telefonizacją Michałowic i okolic. W dalszym czasie został radnym gminy i był nim przez 20 lat. 

Pani Teresa przyjechała z Maciejowic do gminy Michałowice w poszukiwaniu pracy. Jak się okazało, znalazła nie tylko pracę, ale również miłość na całe życie. Po 4 miesiącach znajomości Państwo Hancowie pobrali się, a rok później na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Obecnie mają 5 dzieci, 9 wnucząt oraz 2 prawnucząt. W Michałowicach mieszkają razem od 1972 roku.

Ich receptą na udany związek jest cierpliwość.

 

Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest przyznawane parom, które co najmniej 50 lat przeżyły w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie nadaje prezydent RP, na wniosek wojewody, który kieruje otrzymane od gmin dokumenty złożone przez samych zainteresowanych bądź rodziny. W naszej gminie wniosek wraz ze skróconym odpisem aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopiami dowodów osobistych składane są w Urzędzie Gminy Michałowice - stanowisko spraw obywatelskich. 

Obecnie czas oczekiwania na przyznanie medalu znacznie się wydłużył, pary oczekują na przyznanie medalu około roku. 

 

 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także