27.06.2021 18:50

Pary na medal

305
W poniedziałek, 21 czerwca, wójt Małgorzata Pachecka wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Medal otrzymało szesnaście par.

60, 50-lecie pożycia małżeństwa to wspaniała rocznica. Tak piękny jubileusz był doskonałą okazją do spotkania, które 21 czerwca odbyło się w urzędzie gminy. Mimo, że nadal obowiązują ograniczenia związane z pandemią, to poniedziałkowe spotkanie było uroczyste i wzruszające. Powróciły wspomnienia, chwile i obrazy z dawnych lat.

Szanownym jubilatom słowa uznania i podziękowania za przykład dla młodszych pokoleń, przykład dobrego i kochającego się małżeństwa przekazała wójt Małgorzata Pachecka

Medale prezydenta RP oraz gratulacyjne dyplomy i kwiaty wraz z Panią wójt wręczali: Beata Rycerska – przewodnicząca rady gminy Michałowice, Maciej Polarczyk – wiceprzewodniczący rady gminy Michałowice oraz Mateusz Pietrzak – przewodniczący młodzieżowej rady gminy Michałowice. 

Jubilaci obchodzący 60-lecie pożycia małżeńskiego:

Felicja i Roman Filemonowie

Helena i Bolesław Makułowie

Michalina i Jan Pałyskowie

Anna i Józef Skoneccy

Eugenia i Tadeusz Sierakowie

 

Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego:

Zenobia i Zbigniew Balcerzakowie

Mieczysława i Henryk Bargielowie

Barbara i Jerzy Dugałowie

Mirosława i Stanisław Durawowie

Irena i Adam Gdakowie

Wiesława i Zbigniew Góreccy

Zuzanna Dorota i Andrzej Grzywaczewscy

Elżbieta i Paweł Jankiewiczowie

Teresa i Andrzej Olszewscy

Gabriela Porębska-Rodak i Krzysztof Rodak

Teresa i Gustaw Rudawscy

 

Po części oficjalnej przyszedł czas na mniej oficjalną, w której oprócz okolicznościowego tortu, nie zabrakło także przepisu na udane małżeństwo.

Według szanownych jubilatów, w przepisie tym muszą się znaleźć trzy rzeczy – miłość, zaufanie i cierpliwość. To jednak nie wszystko, gdyż bez umiejętności dzielenia się z drugą osobą tym, co mamy, nie osiągnie się kompromisu - w tak długim związku jest to umiejętność kluczowa.

Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia wielu kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu, radości i wzajemnej miłości. Życzymy również rodzinnego ciepła i pogody ducha.

Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest przyznawane parom, które co najmniej 50 lat przeżyły w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie nadaje prezydent RP, na wniosek wojewody, który kieruje otrzymane od gmin dokumenty złożone przez samych zainteresowanych bądź rodziny. W naszej gminie wniosek wraz ze skróconym odpisem aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopiami dowodów osobistych składane są w Urzędzie Gminy Michałowice - stanowisko spraw obywatelskich.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także