08.09.2015 14:00

Nowe audiobooki już na półkach w michałowickiej bibliotece

54
Zapraszamy do Biblioteki oraz na stronę internetową, żeby zapoznać się z pełną ofertą nowości wydawniczych.

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskała dotację na zakup nowości wydawniczych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Użytkowników została poszerzona oferta multimedialna.

Za otrzymane środki zakupiono 71 audiobooków dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, które są już dostępne dla Czytelników.

 

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków

do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja Programu ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju

potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków. Program ma również rozwijać zaangażowanie w rozwój

czytelnictwa instytucji państwowych których zakres działania jest związany z czytelnictwem - Biblioteki

Narodowej, Instytutu Książki, Narodowego Centrum Kultury.

 

opracowanie: zespół biblioteki w Michałowicach

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także