29.09.2014 10:55

Sołectwo Pęcice – doroczne zebranie mieszkańców

376
27 września, w sobotę, odbyło się w świetlicy w Pęcicach zebranie mieszkańców. Prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy.

Zebranie odbyło się w budynku miejscowej świetlicy.  Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku, mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z funduszu sołeckiego. W tym roku, sołtys Waldemar Widlicki i zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy, jednogłośnie zdecydowali, aby fundusz sołecki, który w tym roku wynosi 26 945, 27 zł przeznaczyć: 11 954, 27 zł na imprezy aktywizujące mieszkańców, natomiast resztę kwoty, czyli 15 000 zł przeznaczyć na utwardzenie fragmentu drogi Wąskiej (od ulicy Parkowej do ulicy Zaułek).

 

Wcześniej Waldemar Widlicki przedstawił sprawozdanie z działań rady sołeckiej. Powiedział, że mieszkańcy uczestniczyli w wigilii, którą zorganizowała rada, a także o tegorocznych dożynkach. Wieniec wykonany przez mieszkanki Pęcic zdobył III miejsce w dożynkach powiatowych. W czerwcu dzieci z Pęcic bawiły się na pikniku w Sokołowie, zorganizowanym wspólnie przez cztery miejscowości: Suchy Las, Sokołów, Pęcice i Pęcice Małe. 

 

W sprawach wniesionych mieszkańcy rozmawiali o planach zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcom bardzo zależy, aby jak najszybciej doprowadzić do odrolnienia niektórych działek na terenie miejscowości. Podczas zebrania padła propozycja, aby mieszkańców Wspólnoty Pęcickiej nie podłączać do wodociągu, ale, aby wybić tam nową studnię, która by zaopatrywała mieszkańców w wodę.

Krzysztof Grabka powiedział, że wniosek ten będzie rozważany. 

 

Mieszkańcy zapytali obecnego na zebraniu Piotra Pacynę, pracownika urzędu, o stan rowów melioracyjnych na terenie Pęcic. Piotr Pacyna  powiedział, że rowy melioracyjne były oczyszczane i są w dobrym stanie. 

 

W drugiej części zebrania był czas na składanie wniosków do budżetu gminy na 2015 rok. Mieszkańcy między innymi wnioskowali o udrożnienie melioracji przy starym cmentarzu.  

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Pęcice, zebranie

Zobacz także