26.05.2014 11:20

Święto Wolności w Gminie Michałowice – uroczyste obchody w szkole w Nowej Wsi

222
23 maja, odbyły się w szkole w Nowej Wsi uroczyste obchody Święta Wolności w Gminie Michałowice pod hasłem „Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie, A ludzką sprawiedliwość w ręku macie’. Uczestniczyła w nich Ewa Dudek, wiceminister edukacji, a także Krzysztof Grabka, wójt gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, dzieci i młodzież.

Obchody święta Wolności objęte zostały  honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

Uroczysty apel prowadzili uczniowie, którzy powiedzieli, że rok 2014 został ogłoszony rokiem ważnych rocznic w najnowszej historii Polski. W tym roku obchodzimy bowiem 10-lecie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, 15-lecie przystąpienia do NATO oraz 25 rocznicę obrad Okrągłego Stołu i pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce.

 

Z tej okazji Krzysztof Grabka, wójt gminy i Ewa Dymura, dyrektor szkoły w Nowej Wsi, ogłosili konkursy upamiętniające ważne dla Polski rocznice. Podczas uroczystego apelu wyróżnionym uczestnikom wręczono nagrody. I tak, nagrodę Wójta Gminy Michałowice w konkursie literackim otrzymała Weronika Koncewicz ze szkoły w Nowej Wsi.  Pierwsze miejsce w konkursie literackim otrzymała Julia Nowocień z Michałowic i Marta Chojnacka z Nowej Wsi.

 

W konkursie plastycznym pierwsze miejsce zajęła Kinga Kołodziejczyk, a w konkursie multimedialnym pierwsze miejsce zajęła Weronika Sawicka.

 

Podczas obchodów Święta Wolności odbył się również konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. W konkursie wzięli udział przedstawiciele gminnych szkół.

Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęli uczniowie z Komorowa: Szymon Bieś, Maciej Pietruk i Nadia Woźniak, którzy przygotowani zostali przez Daniela Wolborskiego, nauczyciela historii. Drugie miejsce zajęła szkoła w Nowej Wsi, trzecie – uczniowie ze szkoły z Michałowic. Wszystkim gratulujemy, ponieważ poziom wiedzy uczniów był bardzo wyrównany.

 

W czasie uroczystego apelu występowały dzieci i młodzież. Uczniowie śpiewali, tańczyli. Był pokaz między innymi tańca nowoczesnego i gimnastyki artystycznej. Wychowankowie przygotowali również występy w języku angielskim i niemieckim.

 

Ważną częścią uroczystości były prezentacje projektów, które były i jeszcze są realizowane w szkole. Jak choćby multimedialny projekt nauczania języka niemieckiego czy matematyki.

 

Zaprezentowana została filmowa relacja z debaty pt.: „Co zrobić, aby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym”. Uczniowie przedstawili również film o przeprowadzonym projekcie „Netykieta, TIK i świadomość językowa mieszkańców Nowej Wsi”

 

Podczas uroczystych obchodów prowadzący apel uczniowie powiedzieli, że „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi efektywnie korzysta ze środków Unii Europejskiej. W latach 2010 – 2014  pracownicy, rodzice i uczniowie uczestniczyli w realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku szkolnym 2010-2011 pracownicy ZSP brali udział w szkoleniach w ramach projektu ‘Doskonalenie kadr Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Nowej Wsi w zakresie wykorzystania technik informacyjnych w dydaktyce i zarządzaniu placówką oświatową’. Realizowane były także dwa projekty edukacyjne: ‘Edukacja Rodzinna dla rodziców i uczniów klasy V a Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi’ i ‘Edukacja Rodzinna dla rodziców i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi’”.

 

Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Nowa Wieś

Zobacz także