25.09.2014 10:35

Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów

142
We wtorek, 23 września, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadziła je Agnieszka Kaczorowska - Budek przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz wielu radnych z naszej gminy.

Zebranie z mieszkańcami prowadziła  Agnieszka Kaczorowska - Budek przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów.  Poinformowała, że zasadniczym powodem zebrania jest rozdysponowanie funduszu Osiedla Komorów na rok 2015. W tym roku jest to kwota 49 080, 60 zł.

 

Przewodnicząca, powiedziała, że wspólnie z Zarządem, proponują, aby:

- 20 000 zł przeznaczyć na zakupy i usługi związane z pielęgnacją i uzupełnieniem zieleni oraz małej architektury i elementów związanych z rekreacją w przestrzeni publicznej Komorowa (stojaki na rowery i ławki).

- 10 000 zł przeznaczyć na organizację imprez, które aktywizują mieszkańców (imprezy sportowe, Festiwal Otwarte Ogrody – we współpracy z miejscowymi stowarzyszeniami).

- 6 000 zł zaproponowała, aby przeznaczyć na dotacje dla organizacji  (dla Komorowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, harcerzy, klubów sportowych i in.).

- 3 700 zł  - na wsparcie dla bezdomnych zwierząt

- 6 000 zł – prowadzenie strony internetowej osiedla: www.komorów.pl

- 3 380,60 zł – materiały biurowe i informacyjne.

 

Następnie przeprowadzono głosowanie przedstawionego wniosku. 66 mieszkańców głosowało za wnioskiem, 11 osób wstrzymało się od głosu. Tak więc zaproponowany przez Zarząd Osiedla Komorów wniosek rozdysponowania funduszu osiedlowego na rok 2015 został przez mieszkańców przegłosowany i przyjęty.

 

Podczas zebrania wiele dyskutowano o rozbudowie szkoły. Wszyscy zebrani opowiedzieli się za rozbudową i byli zdania, że jest ona niezbędna. Jednak konieczność wycięcia drzew pod zabudowę podzieliła mieszańców. Duża część rodziców dzieci aktualnie uczących się w szkole, była zdania, że dobro i bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Natomiast mieszkańcy przeciwni rozbudowie w obecnym kształcie, uważali, że wycięcie drzew, gdzie znajduje się szkoła, to zbyt duża ingerencja w środowisko naturalne.  Dyskusja na ten temat trwała przeszło dwie godziny.

 

Miłą częścią spotkania z mieszkańcami Komorowa było rozstrzygnięcie konkursu „Pamiętajmy o ogrodach”. Konkurs na najpiękniejsze komorowskie ogrody Zarząd Osiedla organizuje od trzech lat. W tym roku przyznanych zostało sześć nagród. Wyróżnione zostały ogrody: pani Urszuli Baun, pani Marzeny Szumskiej, państwa Słodkowskich, państwa Zegar, państwa Chechulskich i państwa Kamińskich. Nagrody zostały ufundowane z funduszu osiedla Komorów, przy sponsoringu  firmy Chronos z Komorowa, której właściciele, państwo Mrozowscy, od początku wspierają konkurs. 

 

W sprawach wniesionych został poruszony temat modernizacji centrum Komorowa, stanu drzew przy ul. 3 Maja, a także budowy domu kultury.

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Komorów Osiedle, zebranie

Zobacz także