10.09.2018 18:45

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PĘCIC

343
5 września odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice. Zwołał je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy, radni gminy i powiatu.

Zebranie odbyło się w budynku miejscowej świetlicy, przy ulicy Zaułek 7. Prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. We wsi Pęcice mieszka przeszło 300 osób, w zebraniu uczestniczyło około dwudziestu mieszkańców. Powodem zwołania zebrania było podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania funduszu sołeckiego. W tym roku sołectwu Pęcice przypada kwota 38 378,29 zł. Przypomnijmy, że fundusze sołeckie w naszej gminie istnieją od wielu lat.

 

Zebranie rozpoczęło się od podziękowań, które Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, skierował do pań – mieszkanek sołectwa za przygotowanie dekoracji dożynkowych, w tym ołtarza. Dekoracje wykonały: Bogusława Seń, Barbara Więch, Krystyna Olszak, Zofia Jarzębowska i Bożena Zawiślak.   

 

Podczas zebrania mieszkańcy zdecydowali, aby fundusz sołecki na rok 2019 w całości przeznaczyć na aktywizację mieszkańców. Była to propozycja sołtysa i została jednomyślnie poparta poprzez głosowanie mieszkańców. Następnie sołtys przedstawił sprawozdanie z pracy sołtysa i rady za ubiegły rok. Powiedział o imprezach i spotkaniach, które odbywały się, a także o szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.    

Podczas zebrania wrócił temat zwiększenia bezpieczeństwa drogowego wzdłuż ulicy Parkowej, na odcinku od ronda do ulicy księdza Woźniaka. W zebraniu uczestniczyło wielu mieszkańców, których domy znajdują się właśnie w pobliżu ulicy Parkowej. Mieszkańcy wskazywali na coraz większy ruch drogowy w okolicy oraz na zagrożenia z niego wynikające. Sytuacja jest tym trudniejsza, że mieszkają tu rodziny z dziećmi, a brak chodnika zwiększa ryzyko kolizji drogowych. Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, ze zrozumieniem odniósł się do problemu, wskazał jednak, że ulica Pakowa jest drogą powiatową. Mieszkańcy proponowali, aby na tym odcinku ustawić światła z radarowym czytnikiem prędkości. Obecny na zebraniu Stanisław Dymura, radny powiatu pruszkowskiego, obiecał, że sprawą się zajmie.

 

Budowa ścieżki rowerowej, która łączyć będzie Pruszków, Komorów z Pęcicami i Regułami (wygodny dojazd m.in. do budynku urzędu gminy) jest dla mieszkańców wielką sprawą. Przyjęli tę inwestycję z zadowoleniem. Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka, wójt gminy, powiedział, że budowa ścieżki dobiega końca. W najbliższym czasie ścieżka będzie doświetlona, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo podróżujących zarówno rowerami, jak i samochodami.  

 

Do budżetu gminy na rok 2019 mieszkańcy zgłosili modernizację ulicy Wąskiej i Pęcickiej, a także budowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem działki. W sprawach wniesionych mieszkańcy wnioskowali o przycięcie drzew w ulicy Parkowej, w okolicy stacji benzynowej Orlen, a także rozmawiali o  usytuowaniu przystanku autobusowego nieopodal ronda. 

Zobacz także