22.09.2014 14:05

Zebranie wiejskie sołectwa Nowa Wieś

342
W sobotę, 20 września, w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa. Zwołał je, a także prowadził, Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi. Na zebraniu obecny był Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także radni z naszej gminy.

W zebraniu uczestniczyło 20 mieszkańców Nowej Wsi. Głównym jego punktem było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok, który wynosi 49 080, 60 zł. Zanim jednak doszło do odczytania przez sołtysa propozycji zagospodarowania funduszu, Maria Bośka przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej. Przedstawił informacje na temat prac rady. Natomiast radna Elżbieta Biczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności kulturalnej. Wspomniała wydarzenia i imprezy, które wspólnie udało się zorganizować. A mianowicie: koncerty, przedstawienia dla dzieci, bal choinkowy, zabawę ostatkową i inne. Wspomniała też o odsłonięciu po renowacji pomnika Władysława Kamelskiego, patrona OSP w Nowej Wsi.

  

Następnie Marian Bośka, w imieniu Rady Sołeckiej Nowej Wsi, a także  swoim, zaproponował, aby 18 000 zł z funduszu sołeckiego przeznaczyć na zakup urządzeń do gimnastyki. (siłownia zewnętrzna, która zawiera urządzenia sportowo-rehabilitacyjne). Warto dodać, że z ubiegłorocznego funduszu mieszkańcy przeznaczyli na ten cel kwotę 13 000 zł. Już niebawem urządzenia te zostaną zamontowane na działce nieopodal nowego placu zabaw dla dzieci, nieopodal przedszkola gminnego. Za pieniądze z obecnego budżetu zostaną zakupione kolejne urządzenia. Takie urządzenia poprawiają koordynację ruchową oraz mają pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia osób ćwiczących. Siłownia zewnętrzna będzie oczywiście dostępna dla wszystkich mieszkańców Nowej Wsi.

 

Sołtys wnioskował także, aby 6 800 zł przeznaczyć na zajęcia sportowe (gimnastyka). Zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem i postanowiono, aby je kontynuować.  Panowie również są mile widziani!

 

Zaproponowano także, aby 22 000 zł  przeznaczyć na działalność kulturalną skierowaną do mieszkańców Nowej Wsi. Wśród planowanych działań są koncerty i spektakle, różnego rodzaju warsztaty artystyczne, przedstawienia teatralne dla dzieci, zabawa choinkowa. Kontynuowane będą spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z historią i folklorem. Następnie zaproponowano, aby 2 280 zł przeznaczyć  zakupy związane z imprezami o charakterze kulturalnym. Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za takim rozdysponowaniem środków sołectwa na przyszły rok.

 

W kolejnej części zebrania były wolne wnioski. Jedna z mieszkanek powiedziała, że w miejscowości jest za mało koszy na śmieci i koszy na psie nieczystości. Został poruszony temat bezpieczeństwa drogowego przy ulicy Głównej. Mieszkańcy wnioskowali, aby zamontować kamery, z obu stronach drogi.  Ulica Główna jest drogą powiatowa, tak więc wszelkie działania muszą być prowadzone w porozumieniu z powiatem pruszkowskim. Mieszkańcy zdecydowali, aby poprawa bezpieczeństwa drogowego przy ulicy Głównej została jako wniosek mieszkańców zgłoszona do budżetu gminy na kolejny rok. 

 

W zebraniu uczestniczył również Paweł Kordys, radny z Nowej Wsi, który jednocześnie był sekretarzem zebrania,  jak również radni z Rady Gminy Michałowice i Rady Powiatu Pruszkowskiego. 

Podobne tematy: Nowa Wieś, zebranie

Zobacz także