Archiwalny
Data wydarzenia: 13.01.2019 13:00

ZIMOWA WYPRZEDAŻ GARAŻOWA W PECICACH MAŁYCH

138
W niedzielę, 13 stycznia, między godziną 10:00 a 14:00, odbyła się w świetlicy w Pęcicach Małych giełda zimowego sprzętu sportowego oraz zimowych ubrań sportowych. Zainteresowanie było ogromne.

Do świetlicy przy ul. Brzozowej przeszło trzydzieści osób przyniosło na sprzedaż sprzęt sportowy: narty, snowboard, łyżwy, a także kombinezony i buty sportowe. Wszystkie te rzeczy można było kupić za symboliczne ceny. Dlatego zainteresowanie było ogromne. Przychodziły całe rodziny, które zaopatrywały się w brakujący sprzęt sportowy.

Zimowa wyprzedaż garażowa to pierwsza inicjatywa grupy pań z naszej gminy, które pod koniec grudnia założyły Koło Gospodyń Wiejskich „Pęciczanki”. Do koła należą panie z różnych miejscowości: Pęcic Małych, Komorowa, Granicy, Michałowic, czy Reguł. Koło powstało w Pęcicach Małych, ponieważ z tego miejsca pochodzi większość członkiń-założycielek. Siedzibą Koła jest świetlica w Pęcicach Małych, ale terenem działania objęte będą wszystkie miejscowości gminy Michałowice. Inicjatywie tej przewodniczy Aleksandra Warsztocka, która była sołtysem Pęcic Małych. 

Zimowa wyprzedaż to pierwsza ich inicjatywa na rzecz mieszkańców. Zainteresowanie wyprzedażami garażowymi jest duże, dlatego panie planują powtarzać te działania. Wyprzedaże będą odbywały się regularnie, ale planowane są także inne przedsięwzięcia. Głównie będą to projekty nastawione na podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Na przykład bardziej wnikliwe segregowanie odpadów. 

W ostatnim czasie możemy zauważyć wzmożoną tendencję do powstawania Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce, a to na skutek Ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowe prawo przewiduje, że KGW nabywają osobowość prawną w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje.

Gratulujemy pomysłu i życzymy dużo energii do działania!

 

 

 

 

 

Podobne tematy: Pecice Małe

Zobacz także