16.09.2018 19:05

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW PĘCIC MAŁYCH

213
Zebranie mieszkańców Pęcic Małych odbyło się w świetlicy, zgromadziło wielu mieszkańców, jak również mieszkańców miejscowości sąsiedzkich. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także radni gminy i radni powiatu pruszkowskiego.

Zebranie zwołał i prowadził Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych. Obecny był Piotr Pacyna, pracownik urzędu gminy. Sołtys przedstawił porządek zebrania, a następnie przestawił sprawozdanie z pracy rady sołeckiej za miniony rok. Zdzisław Krupa powiedział, że w minionym roku zorganizowany został wyjazd dla dzieci na farmę iluzji, odbyły się trzy teatrzyki, a w najbliższym czasie zorganizowane będzie kolejne przedstawienie. Odbył się wyjazd do Malborka, Fromborka, Gdańska i Elbląga. Sołtys wspomniał o dożynkach gminnych, w których uczestniczyli mieszkańcy, jak również o tym, że kompozycja dożynkowa mieszkańców Pęcic Małych otrzymała wyróżnienie. Sołtys zaprosił, w swoim jak również w imieniu rady sołeckiej, wszystkich mieszkańców na wspólną zabawę – rodzinne pożegnanie lata. Impreza odbędzie się w sobotę – 15 września, na terenie rekreacyjnym przy świetlicy.

Powodem wrześniowego zebrania mieszkańców było rozdysponowanie środków sołectwa na kolejny rok. Budżet sołecki na 2019 rok wynosi 49 666, 02 zł. Po uzgodnieniu z radą sołecką, oraz konsultacji z mieszkańcami, sołtys Zdzisław Krupa zaproponował, aby pieniądze przeznaczyć na następujące działania:

- 15 000 zł – na wydarzenia związane z promowaniem kultury i dziedzictwa narodowego.  

- 13 666, 02 zł – na zajęcia i imprezy kulturalne, aktywizujace, świąteczne, edukacyjne i hobbystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

- 10 000 zł – na zakup sprzętu sportowego (jak rozbudowa siłowni plenerowej i zakup oraz montaż innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych).

- 3 500 zł – doposażenie świetlicy (związane z planowaną rozbudową).

- 3 000 zł – zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

- 2 500 zł – zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży (owoce, słodycze, drobne upominki).

- 2 000 zł  – prowadzenie strony internetowej.

W głosowaniu siedemnaście osób poparło wniosek sołtysa, cztery osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek sołtysa został przyjęty.

W drugiej części zebrania mieszkańcy składali wnioski do budżetu gminy Michałowice na kolejny rok. Został zgłoszony wniosek dotyczący rozbudowy świetlicy, modernizacji ulicy Kamień Polny, a także modernizacji placu zabaw (modernizacji piaskownicy) oraz poszerzenia i remontu ulicy Skowronków. Został również złożony wniosek o wyznaczenie oświetlonego przejścia dla pieszych na ulicy Komorowskiej, przy sklepie.  

W kolejnym punkcie zebrania, sprawach wniesionych, mieszkańcy wnioskowali m. in. o utworzenie strefy zamieszkania na terenie całej miejscowości. Wskazywali również na trudny wyjazd z ulicy Konopnickiej i Leśnej (do ulicy Komorowskiej).  

Zostały też zgłoszone wnioski o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Leśnej i ks. Michała Woźniaka, a także wniosek o przebudowę ronda przy stacji benzynowej.

Poruszony też został temat odciążenia ruchu drogowego w ulicy Komorowskiej. W tej sprawie głos zabrali radni powiatu pruszkowskiego: Aurelia Zalewska i Stanisław Dymura.

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także