23.09.2021 15:59

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MICHAŁOWICE-WIEŚ

122
Mieszkańcy Michałowic-Wsi zdecydowali na co zostaną przeznaczone środki z funduszu sołeckiego, który na rok 2021 wynosi 77 637,24 zł.

Na 21 września Tomasz Malinowski, sołtys Michałowic-Wsi, zwołał zebranie mieszkańców, w trakcie którego zdał sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków, a także działalności sołtysa i rady sołeckiej. Z racji, iż sołectwo nie posiada własnej świetlicy, zebranie odbyło się w sali przy ul. Raszyńskiej 34. Kwestia świetlicy była głównym tematem wniosku mieszkańców do budżetu gminy na rok 2022. Jednakże zanim to nastąpiło sołtys podsumował to co się działo w mijającym roku, w sołectwie.

Informacji wraz z mieszkańcami wysłuchały przewodnicząca rady gminy – Beata Rycerska oraz radna Adriana Król-Popiel. 

W okresie od 16.09.2020 do 21.09.2021 w sołectwie zrealizowano:

 • budowę siłowni plenerowej u zbiegu ul. Kolejowej i Wesołej
 • utwardzenie nawierzchni wokół siłowni
 • budowę bulodromu u zbiegu ul. Kasztanowej i Kolejowej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu, a także jego częściowego ogrodzenia, ustawiono również plansze z instrukcjami gry   
 • na terenie bulodromu zainstalowano stół do gry w szachy oraz wykonano trwały plac do plenerowej gry w szachy
 • jesienią 2020 rozdystrybuowano cebulki krokusów i żonkili, które zostały posadzone przez mieszkańców na terenie całego sołectwa 
 • zakup 3 namiotów o wymiarach 3 x 6 m, 10 ławek turystycznych i 5 stołów, 1 paleniska, nagłośnienia, projektora, agregatu prądotwórczego i zestawu AED
 • złożenie petycji o wykup ziemi pod budowę świetlicy
 • nadzór nałożenia nakładki asfaltowej na ul. Parkowej w odcinku od ul. Szarej do Borowskiego
 • zakup i przekazanie artykułów przemysłowych dla 5 rodzin potrzebujących wsparcia. Akcja była również wsparta przez lokalnych przedsiębiorców
 • przedsięwzięcie organizowane wspólnie z szefową Kreatywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Michałowicach-Wsi, akcję kartka dla seniorów, w której dzieci z sołectwa wręczyły własnoręcznie przygotowane kartki wraz z kwiatami 10 seniorom powyżej 80 lat
 • nadzór ułożenia asfaltu w ul. Szarej
 • zgłoszenie przez sołtysa na wolontariusza roku rodzinę Sierakowskich i Osadca poza zaangażowanie na rzecz budowy bulodromu
 • na terenie sołectwa powstały nowe ulice: Pistacjowa, Aksamitna i Szafirowa
 • poprawę nawierzchni asfaltowej na ul. Poniatowskiego od Borowskiego do trasy S8
 • rodziny z sołectwa wykonały ozdobne napisy „Michałowice-Wieś”, które zostały umieszczone u zbiegu ul. Kolejowej i Wesołej
 • rozdystrybuowano wśród mieszkańców 100 budek lęgowych dla jeżyków
 • kilkukrotną organizację kilku gier w bule oraz biegów na orientację
 • uruchomienie pierwszego monitoringu na rogu ul. Kasztanowej i Kolejowej
 • wiosną odbyło się sianie trawy i pielenie wzdłuż rzeki Raszynki i trasy rowerowej
 • złożenie 3 projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 
 • organizację pikniku rodzinnego z podchodami
 • utworzenie strefy kibica, w której podczas Euro 2020, mieszkańcy oglądali mecze reprezentacji Polski
 • na wniosek sołtysa kapituła konkursowa „Społecznik roku 2020” za pracę na rzecz michałowickiej społeczności nagrodziła w kategorii przedsiębiorca, firmę ESPES Sp. z o.o.
 • nadzór remontu ul. Parkowej i Borowskiego
 • przygotowanie kosza dożynkowego na uroczystości gminne
 • budowę wodociągu i kanalizacji w ul. Radości
 • organizację pikniku sąsiedzkiego wraz mistrzostwami wsi w bule
 • zajęcia cykliczne m.in.: z rysunku i rozwojowe z elementami jogi warsztaty kulinarne i geologiczne dla dzieci oraz taniec towarzyski dla dorosłych

Podczas zebrania mieszkańcy Michałowic-Wsi podjęli dwie uchwały dotyczące funduszu sołeckiego. Pierwsza dotyczyła przesunięcia środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 11 tys. zł z działu dedykowanego wydarzeniom sportowym do działu związanego z organizacją warsztatów, teatrzyków, pikników, koncertów, festynów, wyjazdów i spotkań aktywizujących i integrujących mieszkańców.

Uchwała nr 2 dotyczyła przeznaczenia środków funduszu soleckiego na rok 2022. Zgodnie z wolą mieszkańców fundusz w wysokości 77 637,24 zł został przeznaczony na: 

 • organizację warsztatów, teatrzyków, pikników, koncertów, festynów, wyjazdów i spotkań aktywizujących i integrujących mieszkańców – 55 000,00 zł
 • realizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych – 15 000,00 zł
 • zakupy przemysłowe związane z organizacją zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną – 5 000,00 zł
 • zakupy przemysłowe związane z organizacją zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną – 2 637,24 zł

Mnóstwo uwagi wtorkowego zebrania poświęcono propozycjom do budżetu gminy na rok 2022. Po analizie ubiegłorocznych propozycji, a także informacji przedstawionych przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników referatu gospodarki komunalnej oraz referatu ochrony środowiska, Andrzeja Łuszczyńskiego i Wojciecha Grzeniewskiego, mieszkańcy ponownie zgłosili do budżetu gminy pomysł zakupu działki pod budowę świetlicy wiejskiej, przywrócenia stacji rowerowych w ramach roweru gminnego, uruchomienia transportu wewnątrzgminnego i budowę pumptracka. 

Spotkanie zakończył punkt dotyczących spraw wniesionych wśród których mieszkańcy zgłaszali potrzebę kontroli związanych ze smogiem, a dokładnie kontrolę tego co palone jest w piecach w rozpoczętym już sezonie grzewczym. Poruszono również temat zaniedbanych działek, z których wystają gałęzie drzew i krzewów. Rozrośnięte gałęzie utrudniają przechodniom swobodne przejście. Zwrócono się również z prośbą o wymianę oświetlenia na jednej z ulic. Rozwiązanie to ma poprawić widoczność i bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy zaapelowali również o namalowanie linii dzielącej pasy ruchu na ul. Poniatowskiego.

 

Autor: Autor zdjęć Mariusz Marcysiak
Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także