26.06.2020 12:25

30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.7: WSPOMINAMY VI KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2010-2014)

110
W kadencji VI m.in. wybudowano nową siedzibę Urzędu Gminy Michałowice oraz rozpoczęto wieloletnią inwestycję przebudowy rowu U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. Nastąpił podział dotychczasowego osiedla Komorów (Komorów, Granica) na dwie jednostki pomocnicze: osiedle Komorów i osiedle Granica.

Wybory odbyły się 21 listopada 2010 r. 

W wyborach samorządowych na wójta gminy Michałowice startowało 4 kandydatów. Wybory wygrał ostatecznie (II tura) Krzysztof Grabka, uzyskując 52,82% poparcie. 

Pierwsza sesja Rady Gminy miała miejsce 2 grudnia 2010 roku. 

 

WŁADZE GMINY VI KADENCJI

WÓJT GMINY 

Krzysztof Grabka

 

RADA GMINY MICHAŁOWICE

 • Biczyk Elżbieta - Nowa Wieś
 • Borzymowska Ewa – Komorów
 • Brzeska-Kalczuk Hanna - Komorów
 • Chruściak Tadeusz –  sołectwo Komorów
 • Hanc Eugeniusz – Michałowice
 • Herner Wojciech – Reguły
 • Kamińska Anna - Opacz–Kolonia
 • Kordys Paweł -  Nowa Wieś
 • Krzyżanowski Michał – Komorów
 • Majtyka Przemysław - Granica
 • Olak-Popko Anna – Michałowice
 • Rajski Paweł - Pęcice Małe (przewodniczący rady do 2013 r.- rezygnacja)
 • Zacny Paweł - Michałowice (wiceprzewodniczący rady)
 • Zalewska Aurelia – Komorów (wiceprzewodnicząca rady)
 • Zawadzka Elżbieta -  Opacz-Kolonia

Komisje Rady: Rewizyjna, Budżetu i Finansów; Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Spraw Społecznych; Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego (doraźna). 

Rada Gminy w okresie kadencji obradowała 42 razy. Powzięto 416 uchwał.

Skarbnikiem gminy była Anna Jankowska, natomiast sekretarzem - Zofia Idzikiewicz.

 

Działania i wydarzenia realizowane w latach 2010-2014

 • Wybudowano nową siedzibę Urzędu Gminy Michałowice – od 2012 r. ma ona miejsce w Regułach.
 • Zmodernizowano budynek w Michałowicach, w którym dotąd mieścił się urząd gminy. Tam siedzibę ma obecnie michałowicka biblioteka.
 • Wybudowano 4 strefy rekreacji w ramach projektu pn. "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji" dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Środki na ten cel pozyskano w poprzedniej kadencji. 
 • Wybudowano świetlicę w sołectwie Komorów. 
 • Zostały rozbudowane o dodatkowe skrzydła szkoły w Michałowicach i Nowej Wsi, natomiast w szkole w Komorowie – zadaszono boisko wielofunkcyjne.
 • Wybudowano 2 parkingi przy stacjach kolejki WKD – jeden w Michałowicach z 18 miejscami parkingowymi, a drugi w Regułach z 66 miejscami.
 • Wraz z Piastowem, Pruszkowem oraz Warszawą rozpoczęto przebudowę rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Utraty (inwestycja wieloetapowa).
 • Powstały kolejne odcinki tras rowerowych, m.in. w Michałowicach wzdłuż ul. Szkolnej oraz pomiędzy Regułami i Pęcicami, wzdłuż alei Powstańców Warszawy. 
 • Zmodernizowano miejsca pamięci – m.in. pomnik lotników w Michałowicach, pomnik żołnierzy AK w Opaczy-Kolonii, odsłonięto obelisk Władysława Kamelskiego w Nowej Wsi.
 • Odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci wieloletniego wójta gminy Michałowice Romana Lawrence - przy rondzie w Michałowicach  jego imienia.
 • Wybudowano nowe place zabaw i ogródki jordanowskie, min. w Granicy, Nowej Wsi i Suchym Lesie.
 • Wprowadzono selektywną zbiórkę odpadami w gospodarstwach domowych.
 • Nastąpił podział Osiedla Komorów (Komorów, Granica) na dwie jednostki pomocnicze: Osiedle Komorów i Osiedle Granica.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obchodził swój 20. Jubileusz (2010 r.), natomiast szkoła w Michałowicach – 60 -lecie (2011 r.) , w  Nowej Wsi – 50 - lecie (2011 r.), szkoła podstawowa w Komorowie - 90 - lecie, zaś tamtejsze LO – 20 - lecie (2013 r.).
 • Realizowane były projekty z funduszy unijnych m.in. „Aktywnie do rozwoju” (aktywizujący zawodowo i społecznie osoby objęte pomocą społeczną), „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (wyposażający biblioteki oraz  gospodarstwa domowe w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu), oraz „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I  – III szkoły podstawowej w  kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.
 • W gminnych  bibliotekach  pojawiły się pierwsze audibooki.
 • Odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez gminę, sołectwa i osiedla,  szkoły i przedszkola. 

Sołtysi i przewodniczący osiedli VI kadencji

 • Bargiel Henryk -  sołtys Suchego Lasu (do grudnia 2011 r. -rezygnacja)
 • Bedyński Roman – przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice
 • Bośka Marian - sołtys Nowej Wsi
 • Budzyniak Barbara - sołtys Opaczy Małej
 • Grabka Grażyna - sołtys Opaczy - Kolonii
 • Kaczorowska-Budek Agnieszka - przewodnicząca Zarządu Osiedla Komorów
 • Kozłowski Edward - sołtys Sokołowa
 • Król-Popiel Adriana - sołtys sołectwa Michałowice 
 • Krupa Zdzisław - sołtys Pęcic Małych (od listopada 2012 r.)
 • Listosz Tadeusz -  sołtys sołectwa Komorów
 • Małgowska Dominika - przewodnicząca Zarządu Osiedla Granica utworzonego we wrześniu 2012 r.  
 • Strzelecki Eugeniusz - sołtys Reguł
 • Sztyk - Jabłońska Joanna -  sołtys Suchego Lasu (od lutego 2012 r.)
 • Warsztocka Aleksandra - sołtys Pęcic Małych (do września 2012 r. - rezygnacja)
 • Widlicki Waldemar - sołtys Pęcic
Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska

Zobacz także