13.03.2019 10:50

Barbara Budzyniak sołtysem Opaczy Małej

292
Mieszkańcy Opaczy Małej wybrali ponownie Barbarę Budzyniak na sołtys swojej wsi. Na uwagę zasługuje fakt, że już w pierwszym terminie obecnych było ponad 10% mieszkańców.

We wtorek, 12 marca w budynku przy Raszyńskiej 34 odbyło się ogólne zebranie mieszkańców wsi Opacz Mała zwołane na podstawie zarządzenia 51/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 lutego, którego celem było wyłonienie nowego sołtysa i rady sołeckiej. Zebraniu przewodniczyła Anna Fabisiak, sekretarz Gminy Michałowice. 

Zebranie zostało zwołane w pierwszym terminie na godzinę 18:00, w drugim na 18:30. Na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszym terminie liczba zebranych przekroczyła wymagane kworum, wynoszące w przypadku Opaczy Małej 18 osób. Na zebraniu stawiło się w sumie 37 mieszkańców.

Spotkanie odbywało się według ustalonego zarządzeniem harmonogramu: najpierw wybrano wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania, a następnie Barbara Budzyniak, dotychczasowa sołtys złożyła sprawozdanie z działalności.

Następnym punktem programu było wyłonienie komisji wyborczej. Obecni na sali mieszkańcy zgłosili na sołtysa tylko Barbarę Budzyniak, więc głosowanie odbywało się w trybie za/przeciw. W sumie  Barbara Budzyniak otrzymała 32 głosy "za", dwie osoby głosowały przeciw jej kandydaturze.

Po wyborach sołtysa przystąpiono do procedury wyłaniania kandydatów na członków rady sołeckiej. Do gremium liczącego 3 osoby zgłoszono 5 kandydatów.

W tym głosowaniu również wzięło 37 mieszkańców, wszystkie głosy były ważne. Członkami rady sołeckiej zostali: Małgorzata Gąsiorowska (28 głosów), Bartosz Misztal (24 głosy), Wojciech Sikora (23 głosy).

 

 

Autor: Marcin Bójko
Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także