29.06.2022 10:55

Funduszometr - pozyskane fundusze zewnętrzne 2021/2022

146
Rokrocznie gmina Michałowice realizuje wiele zadań inwestycyjnych, by mieszkańcom żyło się lepiej. Jednak część z nich jest możliwych dzięki otrzymaniu wsparcia ze środków zewnętrznych, o które gmina skrupulatnie zabiega poprzez składanie wniosków.

W samym 2021 roku gmina Michałowice pozyskała aż 10 314 881,95 zł dofinansowania. To prawie 38% całej wartości dofinansowanych projektów.

Dzięki środkom własnym gminy wspieranym przez fundusze zewnętrzne mieszkańcy gminy Michałowice, mogą lub będą mogli w niedługim czasie cieszyć się m.in.:

 • nową, rozbudowaną ul. Parkową, przechodzącą przez 3 miejscowości: Opacz Małą, Michałowice-Wieś i Michałowice Osiedle, której modernizację pokryjemy w pełni ze środków zewnętrznych - 3 869 580, 00 zł;
 • zmodernizowanymi salami gimnastycznymi i infrastrukturą sportową przy szkołach podstawowych w gminie Michałowice, w tym: przebudowaną salą gimnastyczną  w szkole w Michałowicach i Nowej Wsi, przebudowanym boiskiem sportowym oraz placem zabaw przy szkole w Komorowie – kwota dofinansowania: 2 876 800, 00 zł;
 • programem edukacyjnym „Działaj dla klimatu” realizowanym w polskich szkołach, w ramach którego przy szkołach powstaną m.in.: hotele dla owadów, poidełka dla ptaków, kamerki do podglądania życia zwierząt, ogródki dydaktyczne i stacje meteorologiczne, które codziennie będą umożliwiały uczniom obserwację otaczającej przyrody; dzięki partnerstwu ze szkołą Sandgerdi w Islandii uczniowie będą mogli przeprowadzać badania porównawcze online dot. rozwoju roślin i wpływu warunków klimatycznych na codziennie życie na Islandii i w Polsce; projekt umożliwi uczniom udział w licznych akcjach edukacyjnych, w tym konkursach, wycieczkach i warsztatach proekologicznych – kwota dofinansowania: 1 423 910,76 zł;
 • zmodernizowanym zalewem na rzece Utracie, który nabrał zupełnie nowego i czystego oblicza  - kwota dofinansowania: 800 000, 00 zł;
 • nowym sprzętem i oprogramowaniem w szkołach, umożliwiającym wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz dających możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużenia się epidemii COVID-19 – kwota dofinansowania: 558 495,21 zł.
 • pięknymi, cieszącymi oczy zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających gminę gości – nasadzeniami na ul. Szkolnej w Michałowicach – kwota dofinansowania: 200 000,00 zł;
 • trzema ogólnodostępnymi stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, które usytuowane są: nad zalewem w Komorowie, przy przedszkolu w Michałowicach oraz przy szkole w Nowej Wsi – kwota dofinansowania: 182 911,00 zł;
 • nowoczesnym, mającym 2500m2 powierzchni, placem zabaw w Regułach – kwota dofinansowania: 145 869,00 zł.
 • projektami na rzecz bezpieczeństwa, dzięki którym strażacy z OSP w Nowej Wsi zyskają nowe mundury i specjalistyczne sprzęty do ratownictwa, a także wyremontowaną dyżurkę strażacką w budynku remizy – kwota dofinansowania: 64 951,00 zł;
 • wykonanym przyłączem wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Ogródkach Działkowych „Michałki” – kwota dofinansowania: 10 000, 00 zł.

 

Obecny rok jest także pełen planów inwestycyjnych, a co za tym idzie, gmina będzie starać się zdobyć jak największą pulę dofinansowań. Jak do tej pory, złożonych zostało już 26 wniosków o pozyskanie funduszy zewnętrznych na kolejne projekty mające na celu rozwój gminy Michałowice. Obecnie wiadomo już, że gmina otrzyma dofinansowanie na 11 z nich:

 • budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Michałowice - kwota dofinansowania: 4 747 671,34 zł;
 • budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie – kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł;
 • zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w Gminie Michałowice – kwota dofinansowania: 103 872,00 zł;
 • projekt edukacyjny „Weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem”, w ramach którego odbędzie się rajd rowerowy „Aktywni i mobilni – tak! Dla czystego powietrza” oraz festyn edukacyjny „Ekopiknik” - kwota dofinansowania: 54 975,00 zł;
 • budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy cmentarzu w Michałowicach - kwota dofinansowania: 50 000,00 zł;
 • wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku Regułach – kwota dofinansowania – 49 442,40 zł;
 • wykonanie nasadzeń na terenie gminy Michałowice – dofinansowanie: 47 972, 00 zł;
 • remont strażnicy OSP w Nowej Wsi – kwota dofinansowania: 30 000, 00 zł;
 • rozbudowa monitoringu na terenie ROD „Granica” – kwota dofinansowania: 20 000,00 zł;
 • kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD „Komorów” – kwota dofinansowania: 19 928,00 zł;
 • kompleksowa modernizacja ROD „Michałki” przy bramie wjazdowej – kwota dofinasowania -19 571,20 zł.

W raz z upływem roku, gmina Michałowice będzie starała się pozyskać pieniądze z kolejnych środków zewnętrznych, które przyczynią się do realizacji wielu, zarówno tych infrastrukturalnych, jak i społecznych projektów.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dofinanowanie

Zobacz także