23.11.2018 14:20

I Sesja Rady Gminy Michałowice w kadencji 2018-2023

1464
Po wyborach przyszedł czas na inauguracyjną sesję Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 22 listopada.

Działając zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym mam zaszczyt, będąc seniorem wśród radnych, rozpocząć I sesję nowo wybranej rady gminy Michałowice, kadencji 2018-2023 – mówił radny Marek Biskot, witając radnych, wójta elekta – Małgorzatę Pachecką, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, przewodniczącą gminnej komisji wyborczej – Alicję Kalską-Adamiec oraz wszystkich zebranych gości.

I sesję rozpoczęło uroczyste wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnych oraz wójta gminy Michałowice, które zgodnie z obwiązującym prawem wręczyła przewodnicząca gminnej komisji wyborczej, Alicja Kalska-Adamiec. „Dokonując wyborów, mieszkańcy obdarzyli Państwa ogromnym zaufaniem i nie tylko zaufanie. Wyrazili akceptację do realizacji przedstawianych przez Państwa w trakcie kampanii wyborczej programów. Dotychczasowy rozwój naszej gminy był zauważalny nie tylko przez mieszkańców gminy, ale również przez różne gremia zewnętrzne, które zajmują się oceną jednostek samorządowych. Myślę, że Państwu nie zabraknie determinacji, żeby dalej realizować te wszystkie przedsięwzięcia, które dobrze służą mieszkańcom naszej gminy i życzę Państwu dużo, dużo sukcesów w tej nowo zaczynającej, pięcioletniej kadencji.  

Radni gminy Michałowice kadencji 2018-2023:

Elżbieta Biczyk

Marek Biskot

Magdalena Bronisz

Joanna Chilarska

Jarosław Hirny-Budka

Anna Kamińska

Paweł Kordys

Joanna Kowalczyk

Edward Kozłowski

Adriana Król-Popiel

Agnieszka Paradowska

Katarzyna Parzyńska

Maciej Polarczyk

Beata Rycerska

Anna Wyszomirska

Po otrzymaniu i zaświadczeń o wyborze, przyszedł czas na złożenie ślubowania przez radnych – „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Kolejnym punktem inauguracyjnej sesji było wręczenie przez przewodniczącą gminnej komisji wyborczej, Alicję Kalska-Adamiec, zaświadczenia o wyborze na wójta Małgorzacie Pacheckiej i złożenie przez nowo wybraną wójt ślubowania „Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Inauguracyjna sesja rady gminy to także wybór przewodniczącego rady oraz ustalenie liczby wiceprzewodniczących rady, jak również ich wybór.

Decyzją radnych przewodniczącą rady gminy została radna, Beata Rycerska. Nowa rada i jej przewodnicząca będzie miała dwóch zastępców, którymi zostali: Edward Kozłowski i Maciej Polarczyk.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: sesja, wybory

Zobacz także