28.01.2021 09:55

Zastępca Wójt Gminy Michałowice, p. Jerzy Sierak przeszedł na emeryturę

563
27 stycznia br. był ostatnim dniem pracy p. Jerzego Sieraka – zastępcy wójt gminy Michałowice. Małgorzata Pachecka - wójt gminy Michałowice, Beata Rycerska, przewodnicząca rady gminy wraz z jej prezydium oraz pracownicy urzędu gminy, GOPSU i CUWU podziękowali Panu Wójtowi za lata pracy na rzecz społeczności gminy Michałowice.

Drogi Panie Wójcie,

składamy serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania za wieloletnią pracę na rzec gminy Michałowice i samorządu terytorialnego w powiecie pruszkowskim.

Z samorządem związany jest Pan od początku jego powstania, 1990 roku. W I kadencji, w 1992 r. , został Pan wybrany na stanowiska Prezydenta Miasta Pruszkowa. III kadencja samorządu, lata 1998-2002, to czas pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy, gdy po raz pierwszy został Pan zastępcą ówczesnego wójta gminy – Pana Lecha Isakiewicza. Był to okres realizacji wielu działań zapoczątkowanych przez prekursorów tworzenia samorządu w gminie Michałowice: kontynuowana na szeroką skalę budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa dróg i budowa chodników, rozbudowa szkół i zaplecza sportowego, ale także czas gdy następowało ożywienie życia kulturalnego. Wówczas po raz pierwszy odbył się festyn Dni Gminy Michałowice, nasza gmina nawiązała trwającą do dziś współpracę z włoska gminą Vico Nel Lazio. Jest Pan jedną z osób, która się do tego przyczyniła.

Kolejne lata to działania na rzecz miasta Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego, a także Warszawy i jej dzielnicy Mokotów. W 2002 r. został Pan radnym Miasta Pruszkowa, pełniąc w latach 2006-2010 funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Pruszkowa, a ponadto w latach 2002-2015 był Pan Sekretarzem Powiatu Pruszkowskiego. Kolejne lata to okres Pana pracy w Urzędzie Dzielnicy Mokotów. Pełnił Pan tam funkcję kierownika referatu w wydziale organizacyjno-prawnym. Do pracy dla społeczności gminy Michałowice wrócił Pan w 2018 roku, obejmując po raz drugi stanowisko zastępcy wójta. Dziś jest ten dzień, gdy przechodzi Pan na emeryturę. Dziękuję w imieniu mieszkańców za wszystkie lata i każdy dzień, który poświęcił Pan Gminie Michałowice.

A przede wszystkim za zaangażowanie i doświadczenie, którymi się Pan dzielił ze mną i pracownikami urzędu gminy, a także szacunek i serce okazane naszym mieszkańcom. Życzę wielu lat w zdrowiu oraz dużo czasu na realizację swoich pasji i marzeń.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

 

Podobne tematy: wójt, sesja, zastępca, władze gminy

Zobacz także