06.10.2021 16:10

Zmiany we władzach gminy

792
Od października br. nastąpiły zmiany we władzach gminy - Pani Anna Fabisiak została powołana na stanowisko zastępcy wójta gminy Michałowice, natomiast Pan Wojciech Grzeniewski został sekretarzem gminy.

Szanowni Państwo, miło mi poinformować o zmianach we władzach gminy Michałowice. Wczoraj powołałam na stanowisko zastępcy wójta gminy Panią Annę Fabisiak, natomiast Pan Wojciech Grzeniewski został sekretarzem gminy. Życzę im dobrych decyzji, sukcesów i wytrwałości na nowych stanowiskach.

 

Zdjęcie pani Anny FabisiakPani Anna Fabisiak związana jest z samorządem gminnym od wielu lat, a z naszą gminą od 2019 roku, gdy powierzyłam jej stanowisko sekretarza gminy.Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydziału Ochrony Środowiska. Od 2014 r. była kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, gdzie koordynowała prace w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. W 2017 r. awansowała na stanowisko sekretarza Miasta Urzędu Miasta Milanówka, gdzie m.in. sprawowała nadzór nad organizacją pracy w urzędzie i koordynowała prace związane z przygotowywaniem wyborów, referendów i spisów.

Doświadczenie samorządowe Pani Anny Fabisiak sprawiło, że powierzyłam jej w ramach obowiązków i zadań bezpośredni nadzór nad referatami: Geodezji i Rolnictwa, Planowania Przestrzennego, Funduszy Zewnętrznych, Kultury i Spraw Społecznych, Promocji i Polityki Informacyjnej oraz stanowiskami: ds. Sportu oraz Komunikacji i Partycypacji Społecznej. Wierzę w profesjonalizm i skuteczność Pani Anny.

Jest mieszkanką gminy Grodzisk Mazowiecki. Uwielbia jazdę na rowerze, bieganie, wędrówki po górach, podróże, literaturę i ochronę środowiska. Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i matką nastoletniej córki.

 

Zdjęcie Pana Wojtka GrzeniewskiegoPan Wojciech Grzeniewski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej. W Urzędzie Gminy Michałowice pracuje od 2006 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na stanowisku podinspektora. Szybko otrzymał awans na stanowisko inspektora.

Jednym z jego największych wyzwań zawodowych było wdrożenie w gminie tzw. „reformy śmieciowej”. W 2019 roku powierzyłam mu stanowisko kierownika nowo powstałego referatu - Referatu Ochrony Środowiska.

Pana Wojtka charakteryzuje opanowanie i profesjonalizm. Każde powierzone zadanie wykonuje z niezwykłą starannością. Konsekwentnie dąży do osiągnięcia wyznaczonych celów. Zarówno ja , jak i współpracownicy, cenimy go za posiadaną wiedzę i przyjazne usposobienie.

Nowy sekretarz gminy będzie odpowiadał za pracę referatów: Spraw Obywatelskich, Informatyki, Organizacyjno-Administracyjnego oraz Biura Rady i Kadr. Jednocześnie, z czego bardzo się cieszę, będzie nadzorował pracę Referatu Ochrony Środowiska, z którym związany jest od początku jego powstania.

Jest mieszkańcem Pruszkowa. Uwielbia jazdę na rowerze. Ma żonę i córkę.

 

Wobec wprowadzonych zmian bezpośrednio pod moim zarządzaniem będą znajdować się referaty: Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Remontów, a także Radca Prawny, Audytor Wewnętrzny i Pion Informacji Niejawnych oraz stanowiska ds.: Architektoniczno-Budowlanych, Obronności i Obrony Cywilnej i Kontroli Wewnętrznej. Ponadto Skarbnik Gminy nadzoruje pracę Referatów Budżetu i Finansów oraz Podatków i Opłat oraz Głównego Księgowego.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: władze gminy

Zobacz także