05.05.2021 16:30

Pani Urszula Wojciechowska nową zastępczynią wójt gminy Michałowice

1725
Pani Urszula Wojciechowska została powołana na stanowisko zastępcy wójta gminy Michałowice.

Drodzy Mieszkańcy,

miło mi przedstawić Państwu mojego nowego zastępcę. Jest nim Pani Urszula Wojciechowska - od lat związana z samorządem powiatowym - od 2006 roku radna Powiatu Pruszkowskiego (4 kadencje).

W tym czasie pełniła funkcję członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, była przewodniczącą Powiatu Pruszkowskiego, a w obecnej kadencji – wiceprzewodniczącą. Obejmując stanowisko zastępcy wójta, ze względu na przepisy niepozwalające na pełnienie tych funkcji równocześnie, zrezygnowała z mandatu radnej.

Przez 23 lata była dyrektorem Zespołu Szkół w Otrębusach, w gminie Brwinów. W trakcie pełnienia tej funkcji prowadziła międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami w Niemczech. Współpraca ta trwała aż 15 lat. Dzięki projektom międzynarodowym realizowanym przez Europejskie Centrum Młodzieży zarówno nauczyciele, jak i młodzież mogli przyglądać się funkcjonowaniu szkół m.in. w Anglii, Szkocji i Niemczech.

Tak bogate doświadczenie Pani Urszuli spowodowało, że z pełnym zaufaniem powierzam jej w ramach obowiązków i zadań  bezpośredni nadzór nad referatami: kultury i spraw społecznych, stanowiskiem ds. sportu, funduszami zewnętrznymi oraz nad jednostkami organizacyjnymi gminy tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych.

Pasją Pani Urszuli są podróże po świecie. Jest osobą, która uwielbia kontakty z ludźmi. Ponadto jest otwarta na nowości, a także tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Prywatnie – jest mamą dwóch dorosłych córek. Mieszka w gminie Brwinów.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: zastępca, władze gminy

Zobacz także