05.12.2018 09:10

II Sesja Rady Gminy Michałowice

323
Ustalenie składów osobowych i wybór członków Komisji Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Spraw społecznych, Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji oraz do spraw Inwentaryzacji Mienia Komunalnego stanowiło główne punkty obrad II Sesji Rady Gminy Michałowice.

I tak.

Komisja Budżetu i Finansów będzie liczyła 8 osób, a w jej skład wchodzą: radne - Agnieszka Paradowska, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Magdalena Bronisz, Beata Rycerska, radni – Paweł Kordys, Edward Kozłowski, Jarosław Hirny-Budka.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej będzie obradowała w składzie 7 osobowym w skład której wchodzą: radne – Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Joanna Chilarska, Anna Wyszomirska, radni – Jarosław Hirny-Budka, Marek Biskot, Maciej Polarczyk.

Komisja Spraw Społecznych również będzie się składała z 7 osób, a będą to: radne – Katarzyna Parzyńska, Magdalena Bronisz, Beata Rycerska, Joanna Chilarska, Anna Wyszomirska, radni – Paweł Kordys, Marek Biskot.

Decyzją Rady Gminy Michałowice, Komisja Rewizyjna będzie liczyła 5 osób wśród których znaleźli się: radne – Agnieszka Paradowska, Anna Kamińska, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska i radny – Marek Biskot.

Również 5 osób będzie pracowało w Komisji Skarg Wniosków i Petycji, a będą to: radne- Elżbieta Biczyk, Adriana Król-Popiel, Joanna Chilarska, Joanna Kowalczyk i radny – Jarosław Hirny-Budka.

Najmniej liczną komisją będzie Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, która będzie się składała z 3 osób radnej – Beaty Rycerskiej  oraz radnych – Macieja Palarczyka i Edwarda Kozłowskiego.

Podczas obrad II Sesji Rady Gminy Michałowice przyjęto również uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2022 oraz uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Obrady zakończyły informacje i komunikaty wójta gminy Michałowice i przewodniczącej rady gmin oraz sprawy wniesione

 

Przebieg Sesji i wyniki glosowań

Zapis nagrania II Sesji Rady Gminy Michałowice

Projekty Uchwał

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: sesja

Zobacz także