11.03.2019 09:59

Magdalena Krajnik-Partyka została wybrana sołtysem Reguł

627
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice, nr 49/2019, 9 marca zostało zwołane zebranie, w trakcie którego mieszkańcy Reguł zdecydowali kto przez najbliższe pięć lat będzie zarządzał ich sołectwem.

Zgodnie z decyzją wójt, Małgorzaty Pacheckiej, obecnej podczas zebrania mieszkańców, zebranie w Regułach poprowadziła i przewodniczyła jemu radna, Joanna Chilarska, która po otwarciu i przedstawienia porządku zebrania zarządziła wybór jego wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wybór został dokonany poprzez aklamację, a zostali nimi odpowiednio Wojciech Herner i Mariusz Hyla.

Mijającą kadencję podsumowała sołtys, Magdalena Krajnik-Partyka, składając sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej. W trakcie mijającej kadencji wybudowana została nowa świetlica wiejska, którą wyposażono w nowe sprzęty i urządzenia. Poszerzona została oferta zajęć dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu aktywności także sportowej w tym: warsztaty kulinarne, warsztaty chemiczne, zumba. Oprócz zajęć cyklicznym w świetlicy odbywały się również wydarzenia okolicznościowe, jak spotkania mikołajkowe dla dzieci i spotkania świąteczne dla dorosłych, warsztaty ozdób świątecznych, warsztaty robienia budek lęgowych dla ptaków, fitness twarzy, wyprzedaż garażowa, potańcówka na dechach, wspólne ogniska, a także w okresie wakacyjnym zajęcia dla dzieci, które w ramach wolontariatu oprowadziła jedna z radnych sołeckich. W czasie kadencji wspólnie z radą sołecką sołtys zadbała również o kultywowanie pamięci o historii sołectwa, a wynikiem tego jest zredagowana tablica informacyjna, która stoi w sąsiedztwie świetlicy w parku w Regułach. Wielokrotnie sołtys i rada sołecka współpracowała także na bieżąco z urzędem gminy,  dzięki temu zamontowano m.in.  stojaki rowerowe przy świetlicy, usunięto nieprzyjemny zapach na ul. Kuchy,  zamontowano tablice w nowych lokalizacjach, czy też  została ustawiona huśtawka na strefie rekreacji.   

W trakcie przygotowań komisji wyborczej [skład: Katarzyna Stygińska – przewodnicząca, Małgorzata Bochenek, Monika Malinowska-Hyla] do przeprowadzenia wyborów sołtysa odbyła się prezentacja kandydatów, a dokładniej dwóch kandydatek, które stanęły do rywalizacji o funkcję sołtysa Reguł.

Pierwszą kandydatką, którą zgłosili mieszkańcy była dotychczasowa sołtys, Magdalena Krajnik-Partyka, natomiast jej kontrkandydatką Urszula Allam-Pelka.

Głosowanie, w którym udział wzięło 141 mieszkańców na 1 382 uprawnionych pokazało, że swoją pracę jako sołtys będzie kontynuowała Magdalena Krajnik-Partyka, która zdobyła 110 głosów. Natomiast jej kontrkandydatka zdobyła głosów 30, a jeden głos w tym głosowaniu został oddany jako nieważny. 

Ostatnim punktem zebrania był wybór rady sołeckiej. W szranki rywalizacji o 6 stanowisk stanęło 9 mieszkańców. Głosowanie na radę sołecką cieszyło nieco mniejszym zainteresowaniem niż wybór sołtysa,  wzięło w nim udział 101 mieszkańców. W głosowaniu oddano jeden głos nie ważny, a decyzją mieszkańców w nowej radzie sołeckiej zasiądą: Alicja Więckowska 69 głosów, Elżbieta Sybilska 68 głosów, Marzena Szczęsna 66 głosów, Przemysław Bochenek 59 głosów, Katarzyna Piotrowska 55 głosów, Dorota Zglińska 54 głosów.

Urszula Allam-Pelka z 39 głosami oraz Katarzyna Łopata z 46 i Krzysztof Zieliński z 32 nie znaleźli się w nowej radzie sołeckiej Reguł.

Cieszę się, że spotykamy się w Urzędzie Gminy Michałowice, a sala zapełniła się tyloma mieszkańcami Reguł chcącymi wziąć udział w wyborach sołtysa i rady sołeckiej, którzy mają najbliższy kontakt Państwem – mówiła wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka. Gratulując nowo wybranym,  zachęcała osoby, które nie dostały się do rady, aby angażowały się w sprawy  Reguł i współpracowały z sołtysem, gdyż, jak podkreśliła -  tworzymy jedną społeczność. 

 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także