13.04.2022 10:40

W Gminie Michałowice porozmawiamy o klimacie!

202
Nasza gmina znalazła się w gronie 4 samorządów, w których będzie realizowana Obywatelska Narada o Klimacie. Projekt właśnie się rozpoczyna. Jego pierwszym etapem jest badanie ankietowe dotyczące wskazania przez naszych mieszkańców najważniejszych problemów środowiskowych oraz zaproponowanie działań ekologicznych, które można wdrażać w naszej gminie. Wraz z nim odbywa się także rekrutacja mieszkańców do projektu. Na udział w ankiecie oraz Państwa zgłoszenia oczekujemy do 10 maja 2022 r.

Wynikiem tej narady będą rekomendacje do naszych dokumentów gminnych – uchwał, polityk i programów. W każdym z samorządów zostaną przeprowadzone procesy konsultacji dokumentów strategicznych (Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Miejskich Planów Adaptacji, Programów Ochrony Środowiska, Programów Ograniczenia Niskiej Emisji lub innych) z wykorzystaniem metody sądów (narad) obywatelskich.

Projekt właśnie się rozpoczyna. Jego pierwszym etapem jest badanie ankietowe dotyczące wskazania przez naszych mieszkańców najważniejszych problemów środowiskowych oraz zaproponowanie działań ekologicznych, które można wdrażać w naszej gminie. Wraz z nim odbędzie się także rekrutacja mieszkańców do projektu.

Następnie rozpoczniemy kolejny etap - cykl wyjątkowych spotkań, podczas których mieszkańcy pod okiem ekspertów opracują wytyczne na temat adaptacji gminy do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia zarządzania odpadami.  Rekomendacje te zostaną przekazane władzom gminy do wdrożenia.  

Nasza gmina będzie wzorem dla innych samorządów, które w przyszłości będą chciały zorganizować podobne przedsięwzięcie.

Zgłosiliśmy Gminę Michałowice do rekrutacji w  projekcie „Narada Obywatelska o Klimacie”, ponieważ wierzymy z partycypację i współzarządzanie gminą przez jej mieszkańców. W to, że to Państwo najlepiej i najpełniej powiedzą nam co jest dla Was ważne i na czym Wam zależy.

 „Narada Obywatelska o Klimacie” prowadzona jest przez Fundację Pole Dialogu i Instytut na rzecz Ekorozwoju, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG (tzw. funduszy norweskich). W projekcie biorą z nami udział 3 inne gminami – Cieszyn, Lesko i Świdwin.

 Czym jest narada obywatelska?

Narada obywatelska to narzędzie angażowania mieszkańców we współdecydowanie o przyszłości ich społeczności, w ramach którego przez kilka dni spotykają się oni, by najpierw wspólnie z ekspertami zgłębić wiedzę w temacie będącym przedmiotem spotkania, a następnie podyskutować o swoich wnioskach, przemyśleniach.

Obrady, w których bierze udział kilkanaście - osób kończy podjęcie decyzji – rekomendacji dla lokalnych władz, które zobowiązują się do wdrożenia w życie proponowanych przez mieszkańców zmian. Co ważne, uczestnicy takich spotkań dobierani są losowo spośród grupy osób, która będzie zainteresowana tematem i będzie chciała nad nim pracować – z chętnej grupy osób wyłaniany jest zespół, który w jak największym - stopniu ma odpowiadać strukturze demograficznej gminy. Oznacza to, że w naradzie obywatelskiej wezmą udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby starsze i młodsze w proporcjach odzwierciedlających charakterystykę lokalnej społeczności.

 W Naradzie Obywatelskiej o Klimacie wszyscy uczestnicy otrzymają również wynagrodzenie za udział w spotkaniach. Obrady będą prowadzone przez bezstronnych moderatorów i nie będą w nich brały władze gminy, tak aby dać Państwu nieskrępowaną możliwość wypowiedzi.

 

Co oprócz narady wydarzy się w naszej gminie?

Spotkania poprzedzi sondaż świadomości klimatycznej mieszkańców Gminy Michałowice połączony z pierwszym etapem rekrutacji uczestników do narad – online i w wersji papierowej, w formularzach dystrybuowanych na terenie gminy.

Organizatorzy projektu, w którym bierze udział gmina (Fundacja Pole Dialogu i Instytut na rzecz Ekorozwoju), przeprowadzą również ekspercką diagnozę polityk lokalnych i zdefiniowanie kluczowych zagadnień dla narady, co pozwoli na merytoryczne poprowadzenie spotkań pod kątem wybranego przez nas obszaru. A do wyboru mamy obszary: powietrze, woda, odpady i zieleń.

Co ważne dla nas – Państwa rekomendacje potraktujemy bardzo poważnie i zostaną one przeanalizowane i wykorzystane w dokumentach gminnych.

 

Co po naradzie?

Podczas organizacji narad w 4 gminach (w tym w Gminie Michałowice) zostaną zebrane doświadczenia samorządów bardzo różniących się od siebie wielkością, położeniem, zamożnością, doświadczeniem w działaniach partycypacyjnych oraz problemami środowiskowymi. Pozwoli to organizatorom (Fundacji Pole Dialogu i Instytutowi na rzecz Ekorozwoju) wypracować wnioski i materiały, które przydadzą się większej liczbie polskich samorządów w planowanym II etapie projektu (podczas Ogólnopolskiej Narady Obywatelskiej o Klimacie). Od jesieni organizatorzy mają bowiem zamiar wesprzeć aż 20 innych samorządów w przeprowadzeniu kolejnych narad o klimacie. Docelowej dwudziestce będzie łatwiej przeprowadzić ten proces - samorządy będą mogły wzorować się na pilotażowych doświadczeniach, między innymi Gminy Michałowice.

 

Chciałbyś wziąć udział w Naradzie Obywatelskiej o Klimacie?

Wypełnij ankietę i  zgłoś się do projektu:  Ankieta - link 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: ochrona środowiska

Zobacz także