11.03.2019 07:45

Waldemar Widlicki sołtysem Pęcic

415
Na zebraniu wyborczym w Pęcicach sołtysem ponownie został Waldemar Widlicki. W zebraniu uczestniczyło 77 mieszkańców sołectwa, prowadziła je Anna Jankowska, skarbnik Gminy Michałowice.

W sołectwie Pęcice Małe mieszka 334 mieszkańców uprawnionych do głosowania. W zebraniu wzięło udział blisko osiemdziesiąt osób, to oznacza, że w wyborach uczestniczyło ponad 23% mieszkańców. Na stanowisko sołtysa wsi zgłosiło się dwóch kandydatów: Waldemar Widlicki, sołtys mijającej kadencji i Mariusz Chadaj, mieszkaniec osiedla Agrykola, który mieszka w Pęcicach od dziesięciu lat. W głosowaniu na sołtysa wzięło udział 77 osób, ważnych głosów oddano 76. Na Waldemara Widlickiego oddanych zostało 39 głosów, na Mariusza Chadaja – 37. Sołtysem Pęcic  na kadencję 2019 – 2024 został Waldemar Widlicki. Gratulujemy!

Kolejnym punktem zebrania wyborczego było głosowanie na pięcioosobową radę sołecką. Swoją kandydaturę do rady zgłosiło się siedem osób: Mariusz Chadaj, Edyta Kaczyńska-Niedziela, Jacek Gazda, Magdalena Charmuszko, Magdalena Uszyńska, Zbigniew Szełemej i Rafał Jarzębowski.

Mieszkańcy zdecydowali, że do Rady Sołeckiej Pęcic weszły osoby z następującym poparciem: Jacek Gaza, głosowało na niego 32 mieszkańców, Magdalena Charmuszko i Magdalena Uszyńska, na które głosowało po 30 osób, Mariusz Chadaj, na którego głosowało 29 osób oraz Edyta Kaczyńska-Niedziela, z poparciem 27 mieszkańców. Taką samą liczbę głosów poparcia otrzymał Zbigniew Szełemej, (27 głosów), ale po ogłoszeniu wyników, zdecydował o wycofaniu swojej kandydatury. Tym samym do rady weszła Edyta Kaczyńska-Niedziela. Rafał Jarzębowski – otrzymał 22 głosy poparcia i nie wszedł do rady. 

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie sołtysa z pracy za ostatnie cztery lata. Waldemar Widlicki mówił o wyremontowanym placu zabaw dla dzieci, ustawieniu siłowni zewnętrznej dla dorosłych oraz remoncie ulicy Wąskiej. Pozyskana została droga przy ulicy Pęcickiej, wykonany został wodociąg „Twój ogród”. Organizowane były spotkania integrujące mieszkańców, przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Dodatkowo mieszkańcy wspólnie wyjechali do Karpacza, Zakopanego, Sandomierza i Kazimierza Dolnego i Nałęczowa.    

Zobacz także