22.12.2013 00:00

Wigilia w Regułach

165
20 grudnia 2013 r., w świetlicy w zabytkowym parku w Regułach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe mieszkańców Reguł.

Zebranych przywitał sołtys Reguł Eugeniusz Strzelecki.

Uroczystość rozpoczął ks. Grzegorz Jasiński, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła słowami: – Trzeba odnawiać to, co Bóg nam powiedział: „a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”. Wróćmy do słowa, które zostało mocno zakorzenione. Niech słowo, które ukształtowało nasz naród i rodzinę – stanie się ciałem.

W imieniu rady gminy, pracowników urzędu i swoim życzenia zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności złożył wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. - Życzę Państwu, abyście w tym szczególnym czasie mieli jak najwięcej czasu dla rodziny; a nowy rok niech będzie pomyślniejszy od poprzedniego - dodał wójt. 

Wójtowi oraz radzie gminy dziękowała Joanna Iwanicka – redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej” za to, że gmina Michałowice należy do tych gmin, które przeznaczają środki na fundusze sołeckie i zarządów osiedli. Przekazała życzenia od senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego oraz podarowała książkę o tematyce samorządowej sołtysowi Eugeniuszowi Strzeleckiemu.

Życzenia, w imieniu starosty pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej i swoim złożyła radna powiatowa Jadwiga Lawrence. Na ręce wójta Grabki przekazała od starosty statuetkę aniołka, a od harcerzy powiatu pruszkowskiego: od Hufca ZHP Pruszków im. Andrzeja Romockiego „Morro” – światełko betlejemskie.

– Życzenia mieszkańcom Reguł oraz – na ręce wójta Grabki – dla wszystkich mieszkańców gminy Michałowice, a na ręce redaktor Iwanickiej czytelnikom „Gazety Sołeckiej” – radosnych, przepełnionych miłością świąt Bożego narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku złożył sołtys Reguł Eugeniusz Strzelecki. 

Podczas wigilijnego spotkania Barbara i Wojciech Szczerbowie – zajmujący się artystycznym haftem komputerowym – pokazali, wykonaną przez siebie (niemal gotową), fundowaną przez mieszkańców Reguł, chorągiew dla kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach – przygotowywaną na kanonizację Jana Pawła II.

Potężnym, perfekcyjnym głosem kolędy oraz pastorałki zaśpiewał Marek Ravski; akompaniował mu na elektronicznym pianinie Marcin Mazurek. 

W opłatku w świetlicy w Regułach wzięli udział, oprócz wyżej wymienionych: komendant komisariatu policji w Regułach, prezes OSP w Nowej Wsi, radni gminy Michałowice, sołtys Opaczy-Kolonii i przewodnicząca Koła nr 11 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opaczy Kolonii. 

Wigilijną uroczystość zorganizowała Rada Sołecka Reguł – pod kierunkiem sołtysa Strzeleckiego przy udziale Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 10 w Regułach – pod kierunkiem przewodniczącej koła Heleny Jędras.

Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: wigilia, reguły

Zobacz także