12.03.2015 23:10

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej Opaczy Małej

448
10 marca, w Michałowicach, w budynku przy Raszyńskiej 34 – na zebraniu wiejskim mieszkańcy Opaczy Małej wybrali sołtysa i radę sołecką.

Zebranie wiejskie Opaczy Małej odbyło się w pierwszym terminie: na 189 uprawnionych do głosowania wzięły udział 32 osoby.

 

Na sołtysa zgłoszona została jedna kandydatura – Barbary Budzyniak, sołtys, której kończyła się kadencja. Otrzymała ona 30 głosów „za”. Barbara Budzyniak sołtysem Opaczy Małej jest nieprzerwanie czwartą kadencję.

 

Do trzyosobowej Rady Sołeckiej Sołectwa Opacz Mała mieszkańcy zgłosili 5 kandydatów. Członkami rady sołeckiej zostali: Ewa Wojna Krzysztof Kaczorowski oraz Inga Garczyńska. 

 

Zebranie, w obecności wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabki, prowadził Roman Żuchowski (przewodniczący zebrania), wiceprzewodniczącą zebrania była Inga Garczyńska, a sekretarzem Ewa Wojna.

 

Barbara Budzyniak wygłosiła sprawozdania ze swojej – sołtysa działalności oraz rady sołeckiej za minioną kadencję 2011–2015 oraz za okres 16.09.2014–09.03.2015.

 

W ramach realizacji uchwały o rozdysponowaniu środków z funduszu sołeckiego za rok 2014: 7 listopada br. mieszkańcy Opaczy Małej uczestniczyli w przedstawieniu, w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Karolinie; 8 listopada br., w lokalu przy ulicy Raszyńskiej 34 w Michałowicach odbył się koncert pieśni patriotycznej z okazji Święta niepodległości; 11 listopada, w Opaczy Małej odbyły się uroczystości związane z przeniesieniem stuletniej kapliczki na nowe miejsce (w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy); 14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci.

 

Zebranie trwało krótko – niewiele ponad godzinę. 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: Opacz Mała, wybory, zebranie

Zobacz także