14.04.2015 17:55

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej Reguł

992
10 kwietnia, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach wybrano sołtysa – Magdalenę Krajnik-Partykę i radę sołecką.

Uprawnionych do głosowania było 1286 mieszkańców Reguł, a w zebraniu wyborczym wzięły udział 102 osoby (wg listy obecności) – czyli najwięcej w tego typu wyborach w Regułach. Na sołtysa zgłoszone zostały 3 kandydatury: Magdalena Krajnik-Partyka, Monika Nisztuk i Grzegorz Pawłowski. Największą ilość głosów otrzymała i sołtysem została wybrana Magdalena Krajnik-Partyka. 

Do 6-osobowej rady sołeckiej zgłoszonych zostało 11 kandydatur. Największe poparcie zebranych mieszkańców, a tym samym w skład rady weszli: Monika Nisztuk, Katarzyna Stygińska, Małgorzata Posel, Paweł Anczarski, Natalia Chudzyńska-Stępień i  Katarzyna Łopata.

 

Na przewodniczącą zebrania, zarządzeniem wójta, wyznaczona została Zofia Idzikiewicz, pracownik urzędu gminy (sekretarz gminy); mieszkańcy Reguł wybrali na wiceprzewodniczącą zebrania Barbarę Janczak, a na sekretarza Andrzeja Goszczyńskiego.

 

W sprawozdaniu z działalności z minionej kadencji ustępujący sołtys Eugeniusz Strzelecki mówił o organizowaniu: w zabytkowym parku pikników rodzinnych, w otwartej strefie rekreacji zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz pikników z okazji Dnia Dziecka, w świetlicy spotkań wigilijnych i wielkanocnych. Mieszkańcy Reguł wzięli udział w wycieczkach do siedziby ludowego zespołu „Mazowsze”. Remontowano zabytkowy park, (w tym został założony monitoring) oraz świetlicę, która znajduje się w tym parku. W parku zainstalowane zostały trzy urządzenia sportowo-rehabilitacyjne.

 

Eugeniusz Strzelecki zrezygnował z kandydowania na sołtysa na kolejną kadencję po pełnieniu funkcji sołtysa Reguł przez łącznie 16 lat, przez dwie kadencje był radnym naszej gminy, a przez jedną Rady Miasta Pruszków. W ostatnich wyborach do Rady Gminy Michałowice został wybrany radnym i jako rodny będzie współpracował z nowo wybranym sołtysem. Podziękował za współpracę wójtowi. – Sołtys to jest praca społeczna, a dla prawdziwego społecznika praca społeczna jest nałogiem. (…) Przekazuję Reguły w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku – powiedział radny i były sołtys Eugeniusz Strzelecki.

 

Eugeniusz Strzelecki oraz wójt Krzysztof Grabka wręczyli dyplomy z podziękowaniem dla ustępującej rady sołeckiej: Barbarze Janczak, Magdalenie Krajnik-Partyce, Lidii Wiśnik, Elżbiecie Stopyrze oraz Andrzejowi Goszczyńskiemu. Dyplom (później) otrzymała też, nieobecna na zebraniu, Helena Jędras – przewodnicząca regulskiego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: Reguły, wybory, zebranie

Zobacz także