21.10.2022 09:40

Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach

758
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki.

Ogólnymi założeniami projektu są:

 • zachowanie naturalnego charakteru obiektu;
 • podkreślenie indywidualności i niepowtarzalności terenu;
 • nadanie funkcji poszczególnym częściom terenu;
 • projektowanie z poszanowaniem istniejącej fauny i flory;
 • ubogacenie istniejącej flory o nasadzenia gatunków rodzimych zgodnych z siedliskiem;
 • zastosowanie naturalnych materiałów.

Projekt zakłada usytuowanie naturalistycznej małej architektury, m.in.:

 • drewnianych ławek;
 • drewnianych koszy na śmieci;
 • altan wiklinowych z ławkami;
 • tunelu wiklinowego;
 • stołów piknikowych;
 • a także drewnianych instalacji dla dzieci (m.in. liczydło, bębny, itd) oraz wiklinowych imitujących wizerunki zwierząt.

Dodatkowo teren wzbogacą nowe gatunki drzew, krzewów i zieleni niskiej, w tym nowa łąka kwietna z dosadzonymi 40 gatunkami rodzimych bylin oraz trawnik z kwiatami wieloletnimi.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu zawartymi w załączonej poniżej prezentacji.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także