18.09.2015 23:55

Zebranie mieszkańców Michałowic

351
16 września 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice.

Podjęto na nim uchwałę, że środki z funduszu osiedla na 2016 r. – 54 180,06 zł zostaną przeznaczone na:

- rozwijanie komunikacji między mieszkańcami oraz propagowanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym, społecznym osiedla wraz z popularyzacją działalności zarządu osiedla – 2 000 zł;

- rozwijanie komunikacji między mieszkańcami oraz propagowanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym, społecznym osiedla wraz z popularyzacją działalności zarządu osiedla: zakupy, w tym nagrody i wyróżnienia – 2 180,06 zł;

- zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych: huśtawka na placu rekreacji – 8 000 zł;

- zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz zakup wyposażenia sali multimedialnej – 4 000 zł;

- organizacja zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych – 14 500 zł;

- organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-edukacyjnych – 21 500 zł;

- współfinansowanie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez mieszkańców oraz upowszechnianie idei samorządności – 2 000 zł,

 

W sprawozdaniu z działalności Zarządu Osiedla Michałowice za okres od 28 maja do 16 września 2015 r. przewodniczący zarządu Mariusz Kaźmierczak m.in. przedstawił: Zarząd osiedla spotykał się pięciokrotnie, wprowadził stałe dyżury dla spotkań z mieszkańcami – w pierwszy poniedziałek miesiąca, od godz. 18 do 19 przy ul. Raszyńskiej 34. Przy wejściu do Biblioteki Gminy Michałowice umieszczona została skrzynka listowa zarządu, do której mieszkańcy mogą wrzucać kartki z informacjami o sprawach do załatwienia. Zarząd osiedla zorganizował trzydniowy turniej gier planszowych. Uczestniczył także w rodzinnych podchodach, przygotowując konkurs wypieków i wyprzedaż garażową. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w  zajęciach gimnastycznych, plastycznych oraz nauce tańca towarzyskiego.

 

Dyskusja o licznych sprawach zakończyła się po godz. 22:00. Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka odpowiadał na wiele pytań, omówił dużo zagadnień.  Rozmawiano o estetyce osiedla i ekologii (np. ochrona drzew), o nasilającym się ruchu samochodów. Dyskusja ta zaowocowała wnioskami do budżetu gminy. 

 

 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także