23.09.2016 09:30

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi

317
We czwartek, 22 września, w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa. Zwołał je, a także prowadził, Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi. Na zebraniu obecny był Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni z naszej gminy i powiatu.

W zebraniu uczestniczyło 35 mieszkańców Nowej Wsi. Głównym jego punktem było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok, który w tym roku wynosi 56 919,27.

 

Zanim jednak doszło do odczytania przez sołtysa propozycji zagospodarowania funduszu, Marian Bośka przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej. Przedstawił informacje na temat prac rady. Natomiast członkini rady sołeckiej i jednocześnie przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk przedstawiła sprawozdanie z przedsięwzięć zrealizowanych z funduszu sołeckiego za rok 2015 (od września do końca roku) oraz za okres od początku 2016 do września br.

 

Elżbieta Biczyk przypomniała wydarzenia i imprezy, które wspólnie udało się zorganizować. A mianowicie: koncerty: pieśni patriotycznych i koncert „Utwory na bis”, przedstawienia dla dzieci, bal choinkowy, zabawę ostatkową, koncert trio akordeonowego „Harmonia” z okazji Dnia Kobiet, festyn z okazji Dnia Dziecka i inne. Wspomniała też, że na prośbę mieszkanek zorganizowane zostały warsztaty haftu krzyżykowego i szydełkowania. Warto też dodać, że cały czas odbywają się zajęcia gimnastyczne i zajęcia pilates.

   

Następnie Marian Bośka, w imieniu Rady Sołeckiej Nowej Wsi, a także  swoim, zaproponował, aby 12 000 zł z funduszu sołeckiego przeznaczyć na zakup urządzeń do gimnastyki. Będą one stanowiły uzupełnienie do powstającej siłowni zewnętrznej. Warto dodać, że przez ostatnie lata mieszkańcy na ten cel przeznaczali środki z funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku było to 18 tysięcy. Dziś Nowa Wieś posiada już teren dobrze wyposażony w sprzęty do ćwiczeń na zewnątrz.

 

Sołtys wnioskował także, aby 10 650 zł przeznaczyć na organizację zajęć sportowych (gimnastyka). Zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem i postanowiono, aby je kontynuować. 

 

Zaproponowano także, aby kwotę 34 259,27  zł  przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców Nowej Wsi. Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za takim rozdysponowaniem środków sołectwa na przyszły rok.

 

W kolejnej części zebrania o stanie bezpieczeństwa w miejscowości mówili zaproszeni goście z policji: młodszy aspirant Paweł Biegalewski, dzielnicowy m.in. Nowej Wsi  i Robert Cichocki, z komendy powiatowej, który zajmuje się bezpieczeństwem drogowym.  

 

Jednym z tematów, które zostały poruszone był regulamin utrzymania czystości i porządku w miejscowości. Mieszkaniec zgłosił problem, którym jest  palenie śmieci jako forma dogrzewania mieszkań. Wspomniał, że właśnie zaczyna się sezon, a to sprawia, że wieczorami czuć w powietrzu palony plastik czy inne śmieci. Wnioskował, aby przeprowadzić wśród mieszkańców uświadamiającą akcję edukacyjną. Mówił też o wzajemnym poszanowaniu, czyli zachowaniu m.in. ciszy nocnej.

 

We wnioskach do budżetu gminy Michałowice na 2017 rok sołtys Marian Bośka, złożył propozycję budowy nowej świetlicy w Nowej Wsi.  Powiedział, że w planach jest powiększenie i remont biblioteki, ona mogłaby zająć miejsce obecnej świetlicy. Wydaje się jednak, że jest to odległa perspektywa.

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także