01.10.2017 13:25

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi

303
Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwartek, 28 września odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy uchwalili fundusz sołecki na rok 2018.

Nowa Wieś jest tym sołectwem na mapie naszej gminy, które kończy tegoroczny cykl zebrań mieszkańców związanych z podziałem środków funduszu sołeckiego na 2018 r. W zebraniu oprócz mieszkańców udział wzięli: wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, radna Nowej Wsi i zarazem przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, radni –  Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Eugeniusz Hanc, Eugeniusz Strzelecki i Paweł Kordys. W zebraniu uczestniczyli również dzielnicowy, mł. asp. Paweł Biegalewski oraz pracownik urzędu, Piotr Pacyna.

 

Po zatwierdzeniu porządku zebrania, wyborze sekretarza oraz przyjęciu protokołu z zebrania z dnia 22 września 2016r., sołtys, Marian Bośka przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od 23.09.2016r. do 28.09.2017r. W tym czasie w celu omówienia niezbędnych aspektów związanych z inwestycjami na terenie sołectwa, a także wykorzystaniem środków z funduszu sołeckiego rada zbierała się dziesięciokrotnie. Rada w ramach swoich kompetencji zgłaszała do Urzędu Gminy wszelkiego rodzaju niedogodności mieszkańców związane z przepełnieniem studzienek na ul. Polnej i Kamelskiego, gdzie po obfitych opadach woda zalewa posesje. W minionym roku udało się wykonać uzupełnienie nawierzchni oraz oznakowania na ulicach Nowej Wsi.  

 

Elżbieta Biczyk, jako radna, ale i członek rady sołeckiej  sołectwa Nowa Wieś przedstawiła mieszkańcom przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wśród nich znalazły się takie wydarzenia jak:

– zajęcia gimnastyczne dla mieszkanek Nowej Wsi,

– Pilates,

– zajęcia samoobrony, na których panie poznawały techniki radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,

– w listopadzie odbył się koncert z okazji Dnia Niepodległości,

– również w listopadzie odbył się koncert muzyki irlandzkiej połączony z pokazem tańca,

– 3 grudnia zorganizowana została zabawa choinkowa, w której udział wzięło ponad 100 dzieci,

– w okresie przedświątecznym odbyły się warsztaty robienia aniołów z masy solnej oraz warsztaty Decoupage,

– w styczniu odbyła się zabawa karnawałowa dla dorosłych mieszkańców Nowej Wsi,

– z okazji Dnia Kobiet odbył się uroczysty koncert, także w marcu mieszkańcy wysłuchali koncertu na szklanej harfie,

– w kwietniu mieszkańcy wybrali się do Matecznika Mazowsze na spektakl „Lekko nie Będzie”,

– 11 czerwca wspólnie z Osiedlem Granica oraz Urzędem Gminy zorganizowany został festyn z okazji Dnia Dziecka połączony z otwarciem boiska,

– w trakcie minionego roku odbywały się przedstawienia teatralne dla dzieci,

– w ramach funduszu został dokonany zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,

– sołtys wraz z radą sołecką uczestniczył w organizowanym przez Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Wsi spotkaniu Wigilijnym oraz spotkaniu Wielkanocnym, które było również połączone z uroczystością  30-lecia koła,

– w czerwcu sołectwo uczestniczyło w festynie z okazji Dni Gminy Michałowice,

– we wrześniu podczas corocznych dożynek, sołectwo Nowa Wieś zajęło III miejsce w konkursie na najpiękniejszą kompozycję dożynkową. 

 

Na podstawie art. 3 ustawy 1 z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim, który w 2018 roku wyniesie 62 725,63 zł zgodnie z wolą mieszkańców zostanie przeznaczony: 6 300,00 zł zakup namiotu oraz mebli cateringowych, 12 000,00 zł organizacja zajęć sportowy i rekreacyjnych dla mieszkańców Nowej Wsi, 2 500,00 zł zakupy związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, 41 925,63 zł organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców.  

 

W części dotyczącej bezpieczeństwa sołectwa mieszkańcy zgłaszali dzielnicowemu mł. asp. Pawłowi Biegalewskiemu swoje uwagi związane z przejazdem samochodów ciężarowych – TIR – ulicą Główną, trudności z wyjazdem z ulicy Głównej w kierunku Grodziska Mazowieckiego, a także zakłóceniami spokoju przez lokalnego przedsiębiorcę.   

 

W propozycjach do budżetu gminy na rok 2018 mieszkańcy Nowej Wsi zgłosili potrzebę budowy nowej świetlicy, dokończenie budowy kanalizacji w sołectwie Nowa Wieś, budowa strefy rekreacji, przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej, przebudowa odnogi od ul. Brzozowej 73 do 75, przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wspólnej, dalsze uporządkowanie numeracji działek i budynków w Nowej Wsi, likwidacja zastojów wodnych na ulicach Polnej, Łąkowej poprzez wykonanie dodatkowych studni chłonnych i uzupełnienie oznakowania dróg w sołectwie.  

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także