13.04.2016 12:10

Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów

214
W poniedziałek, 11 kwietnia, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni z naszej gminy, Hanna Brzeska-Kalczuk i Piotr Kamiński.

W zebraniu uczestniczył także Józef Kawiorski, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.

 

Michał Jeżewski poinformował, że zasadniczym powodem zebrania są wybory uzupełniające do Zarządu Osiedla Komorów, gdyż kilka miesięcy wcześniej z funkcji członka zarządu zrezygnowała Agata Zatorska.

 

Nowym członkiem zarządu został Marek Biskot, wieloletni mieszkaniec Komorowa, świetnie znany wielu mieszkańcom. Był również członkiem poprzedniego Zarządu Osiedla Komorów w latach 2011-2015. Z wykształcenia jest architektem i jak powiedział podczas zebrania wyborczego, ważną dla niego sprawą jest zagospodarowanie przestrzeni, a także ład w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Komorowie. Kontrkandydatem Marka Biskota, który w tajnym głosowaniu zdobył 24 głosy poparcia, był Stanisław Sobala, na niego głosowało 15 mieszkańców Komorowa. W zebraniu uczestniczyło blisko 50 osób, z czego w głosowaniu wzięło udział i oddało swój głos 40 osób. (jedna osoba oddała głos nieważny).

 

Głosowanie i wybór nowego członka zarządu był ostatnim punktem zebrania. Wcześniej odbyła się prezentacja Michała Jeżewskiego, który przedstawił sprawozdanie z prac zarządu od września 2015 roku, czyli od czasu poprzedniego zebrania z mieszańcami.  Przewodniczący  omówił wiele tematów. Poruszył zagadnienie modernizacji centrum Komorowa. Olbrzymia tablica z reklamami, która ustawiona jest tuż obok stacji kolejki WKD do końca maja na być zlikwidowana. Natomiast do końca kwietnia potrwa modernizacja centrum Komorowa, będą jeszcze wykonane prace wykończeniowe i zostaną ustawione kosze na śmieci. Kolejnym ważnym tematem był remont dróg.

Michał Jeżewski powiedział, że przedsięwzięciem Zarządu był zakup i montaż stojaków na rowery. Te stojaki już są zainstalowane, przy stacji kolejki WKD, przy kościele, szkole i bibliotece. I dodał, że ten projekt będzie kontynuowany, ponieważ, zdaniem zarządu, jeszcze  jest za mało stojaków na rowery.

 

Rozmawiano także o zaśmiecaniu miejscowości reklamami, dbałości o estetykę i dobry wizerunek Komorowa. Poruszono też problem ciągłego zaśmiecania miejscowości, a w szczególności zaśmiecania lasu. Michał Jeżewski, powiedział o wspanialej inicjatywie, jaką była akcja sprzątania Komorowa (miejsc przy Stacji WKD, Placu Paderewskiego i Zalewu), którą zorganizowała Małgorzata Pachecka, ze Stowarzyszenia Komorowianie wraz z Zarządem Osiedla Komorów i gminą.

 

Mówiono też o konieczności wybudowania domu kultury dla mieszkańców. Powstał pomysł, aby powstał on na terenie działki przy ulicy Kolejowej, obok mieszczącego się tam  placu zabaw dla dzieci. Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice powiedział, że wcześniej należy ustalić, czy nie będzie kolizji prawnej. Przypomniał, ze kilka lat wcześniej na tym terenie realizowany był projekt budowy parku rekreacyjnego dla dzieci z funduszy unijnych i trzeba sprawdzić nasze zobowiązania odnośnie tego projektu – powiedział Krzysztof Grabka.  Dodał też, rozumie i podziela potrzeby mieszkańców odnośnie integrowania się i spędzania czasu w sąsiedzkim gronie. Warto dodać, że na terenie naszej gminy, w ostatnim czasie, powstało kilka świetlic.

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Komorów Osiedle

Zobacz także