02.10.2019 21:10

Zebranie mieszkańców – Reguły

553
Mieszkańcy Reguł przyjęli 3 uchwały, które są wynikiem ich dorocznego spotkania podsumowującego miniony rok.

26 września w świetlicy przy ul. Wiejskiej 13 odbyło się zebranie mieszkańców, które zgodnie ze statutem sołectwa zwołała sołtys, Magdalena Krajnik-Partyka. Proponowany przez sołtys program zebrania został poszerzony, na prośbę mieszkańców o wniosek o podjęcie uchwały w sprawie sposobu komunikacji sołtys i rady sołeckiej z mieszkańcami.

W pierwszej kolejności sołtys przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 25 września 2018 r. W minionym roku w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy Reguł korzystali z wielu przedsięwzięć kulturalny, sportowych i rekreacyjnych w tym: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, laboratorium juniora, Gordonki i warsztaty ozdób Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych. Dorośli uczestniczyli w zajęciach szachowych, Pilatesu, fitnessu, zumby i zdrowego kręgosłupa. Odbyły się również warsztaty fotograficzne i nauka tańca towarzyskiego.

Ponadto mieszkańcy uczestniczyli w wyjeździe do Matecznika Mazowsza w Otrębusach na przedstawienie „Betlejem Polskie” i do Teatru Polonia na spektakl „Mandaty 2”. Wiosną odbyło się sprzątanie sołectwa, a latem w parku działało kino plenerowe. Jeszcze przed wakacjami, w trakcie których odbyły się wakacyjne warsztaty, sołectwo brało udział w imprezie plenerowej „Cuda wianki”. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy zorganizowano spotkania z mieszkańcami, a dla dzieci przygotowano przedstawienie świąteczne połączone z wizytą św. Mikołaja.

W ramach działań i interwencji sołtys i rady sołeckiej udało się zrealizować m.in. Wyrównanie drogi w parku i ul. Platanowej, wykonano oświetlenie ul. Królewskiej na zakręcie przed wjazdem w ul. Działkową, wybudowano brakujący fragment chodnika na ul. Prusa. Również na tej ulicy ustawiono nowa tablice informacyjną, a na strefie rekreacji zamontowano samozamykacze na furtkach, natomiast pasy zieleni przy świetlicy zostały otoczone słupkami. Podjęta została interwencja w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez osoby korzystające ze strefy rekreacji oraz zalegających śmieci na działkach przy ul. Kraszewskiego, Żytniej i Daniłowskiego. Kolejnymi tematami, którymi zajęli się samorządowcy były: sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy, bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Granicznej i Powstańców Warszawy, dodatkowego przystanku gimbusa dla dzieci mieszkających za parkiem – od strony Malich, wybudowanie wiat na przystankach szkolnych, uszkodzenie pasa zieleni na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie – Regulska, montaż ławeczek na ulicy Czarneckiego i Błękitnej, brak oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej i Al. Jerozolimskich, uciążliwa działalność strzelnicy. Na uwagę zasługują działania rannych sołeckich – Elżbiety Sybilskiej i Marzeny Szczęsnej, dzięki którym udało się pozyskać sponsorów, którzy przyczynili się powstania plenerowego kina letniego.

Przed uchwaleniem wniosku o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2020, który wynosi 76 100,00 zł mieszkańcy podjęli uchwałę o zmianie przedsięwzięć realizowanych w ramach dotychczasowego funduszu, który zgodnie z wolą mieszkańców w kwocie 3 200, 00 zł został przesunięty z organizacji przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych na organizację przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych.

Natomiast fundusz sołecki na rok 2020 został rozdysponowany następująco:

  • Zajęcia sportowe i hobbystyczne oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów – 25 000,0 zł
  • Zakup biletów na przestawienia, pokazy i wystawy – 8 000,00 zł
  • Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Wigilia, zabawa choinkowa, andrzejki, Wielkanoc, pożegnanie lata, powitanie lata itp.) – 10 000,00 zł
  • Organizacja pikników i imprez plenerowych – 4 100,00 zł
  • Zajęcia sportowe, gimnastyczne i taneczne – 18 000,00 zł
  • Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych i okolicznościowych – 7 000,00 zł
  • Zakupy związane z wyposażeniem i doposażeniem świetlicy – 4 000,00 zł

Trzecią uchwałą podjętą przez mieszkańców była uchwała związana ze sposobu komunikacji sołtys i rady sołeckiej z mieszkańcami. Projekt złożyli sami mieszkańcy i zgodnie z ich wolą dokumentacja dotycząca Reguł będzie udostępniana oprócz dotychczasowych kanałów komunikacji również za pośrednictwem forum mediów społecznościowych dedykowanych i wykorzystywanych przez mieszkańców Reguł.

Wśród propozycji do budżetu gminy mieszkańcy Reguł najczęściej zgłaszali sprawy związane z poprawą bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej, ale nie tylko. Wyrównanie i utwardzenie ul. Herbacianej w Regułach, a także pozyskanie gruntu po realizację tej inwestycji. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów WKD od ul. Zielonej do Michałowic, budowa sygnalizacji świetlnej Al. Jerozolimskie/Ogrodowa, budowa oświetlenia na ul. Platanowej. Zakup gruntu pod budowę brakującej część chodnika przy ul. Prusa, modernizacja ul. Granicznej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, budowa odwodnienia w ul. Fregaty, przebudowa kanalizacji na ul. Kuchy, budowa placu zabaw położonego w sąsiedztwie ul. Zielonej, budowa przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Kuchy i Topolową.

Ostatnim punktem czwartkowego zebrania w Regułach były sprawy wniesione. Ten punkt zebrania oprócz spraw bieżących, które zgłaszali mieszkańcy był zdominowany przez sprawę działającej na pograniczu Reguł i Osiedla Michałowice strzelnicy. Mieszkańcy zwracali się z prośbą do obecnej na zebraniu Pani wójt, Małgorzaty Pachecka oraz jej zastępcy Jerzego Sieraka o pilną interwencję w tej sprawie, ponieważ uciążliwość działania tejże strzelnicy jest tak dokuczliwa, że każdy dzień jest dla wszystkich, którzy mieszkają w jej sąsiedztwie trudny do zniesienia. Zastępca wójta, Jerzy Sierak potwierdził, że do urzędu wpłynęła w tej sprawie petycja mieszkańców i aktualnie urząd analizuj sprawę.

 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także