ZEBRANIE MIESZKAŃÓW PĘCIC

14.09.2017 09:15     113
ZEBRANIE MIESZKAŃÓW PĘCIC Foto:bz.
Zebranie zwołał i prowadził Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. Uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz Piotr Pacyna, pracownik urzędu gminy. Sekretarzem zebrania była Bernarda Kejres. Foto:bz. Mieszkańcy w czasie zebrania. Foto:bz. Mieszkanki zapoznają się z koncepcją budowy świetlicy. W zebraniu uczestniczyła Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy (od lewej). Foto:bz.
Podobne tematy: Pecice

Wrzesień to czas corocznych zebrań mieszkańców. Trzynastego – w środę odbyło się zebranie mieszkańców Pęcic. Zwołał i prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, radni, a także Piotr Pacyna, pracownik urzędu gminy.


Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia przez sołtysa porządku spotkania. Następnie wybrany został sekretarz zebrania, którego obowiązkiem było sporządzenie protokołu. Sekretarzem zebrania wybrana została Bernarda Kejres. Jednocześnie odczytała protokół z poprzedniego – ubiegłorocznego spotkania.

 

Następnie Waldemar Widlicki przedstawił sprawozdanie z prac sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok (od września 2016 do 13 września 2017). Powiedział, że w tym okresie organizowane były spotkania dla mieszkańców: spotkanie bożonarodzeniowe i wielkanocne, a także spotkanie z okazji dnia dziecka. Sołtys przestawił również sprawozdanie z rozdysponowania środków budżetu sołeckiego za na rok 2017. Przypomnijmy, budżet na 2017 rok został rozdysponowany następująco: 12 000 zł na koncepcję zagospodarowania działki wraz z koncepcją budowy świetlicy oraz przeszło 19 000 zł na organizację imprez aktywizujących mieszkańców. Jednocześnie zaprezentował i wyłożył do obejrzenia koncepcję budowy świetlicy. Mieszkańcy byli żywo zainteresowani przygotowanym opracowaniem. Jednogłośnie zdecydowali, aby w tej sprawie – wypracowania potrzeb i uzgodnienia ostatecznej koncepcji budowy świetlicy  - spotkać się w innym terminie. Ustalono dzień spotkania na 30 września, o godz. 18.00.

 

Zasadniczym punktem zebrania było dokonanie przez mieszańców rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2018. Kwota funduszu na rok 2018 wynosi: 34 624,55 zł.

 

Waldemar Widlicki po konsultacji z radą sołecką zaproponował, aby środki przeznaczyć na:

- 15 000 zł  - na wyposażenie świetlicy.

-  resztę kwoty, czyli 19 624, 55 zł przeznaczyć na organizację imprez aktywizujących mieszkańców.

 

Jeszcze przed głosowaniem głos zabrali mieszkańcy, którzy wyrazili chęć i potrzebę organizowania kreatywnych spotkań dla dzieci. Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka, wójt gminy,  wskazał, że zapis ogólny mówiący o przeznaczeniu pieniędzy na aktywizację mieszkańców, umożliwia również organizowanie zajęć kreatywnych dla dzieci. Zaprezentowana propozycja rozdysponowania środków przez sołtysa została przyjęta prawie jednogłośnie, jedynie dwie osoby wstrzymały się od głosu. W zebraniu uczestniczyło przeszło dwudziestu mieszkańców.

 

Kolejne punkty zebrania to wnioski mieszkańców do budżetu gminy Michałowice na rok 2018 oraz sprawy wniesione.

Pierwszy wniosek do budżetu zgłosił sołtys. Był to wniosek budowy świetlicy. Krzysztof Grabka powiedział, że jest duża szansa, że w kolejnym roku uda się ją wybudować. Wskazał jednocześnie na pewne ryzyka obiektywne, które mogą pokrzyżować plany. Ale one istnieją zawsze, więc trzeba być dobrej myśli – powiedział wójt.

 

Mieszkańcy zgłosili również problem nadmiernego ruchu drogowego na ulicy Parkowej, na odcinku od ronda do ulicy Księdza Michała Woźniaka. Jest to droga powiatowa. Aby możliwe było wykonanie chodnika, konieczny jest remont drogi, a to jest barierą dla powiatu. Mieszkańcom zależy na bezpieczeństwie, ponieważ tą drogą chodzą dzieci do szkoły, tą drogą jeździ też szkolny bus dowożący. Ustalono, że mieszkańcy złożą wniosek i do gminy, i do powiatu o przygotowanie koncepcji spowolnienia ruchu drogowego, oznaczenia miejsc, gdzie zatrzymuje się bus i wybudowania spowalniaczy.

 

W sprawach wniesionych mieszkańcy wnioskowali m.in. o sprawdzenie jakości wody (ze względu na barwę), o przeniesieniu przystanku autobusowego (przystanku nieopodal zbiorników wodnych), a także o kontynuowanie budowy ścieżki rowerowej. Krzysztof Grabka odpowiedział, że budowa ścieżek jest na etapie rozstrzygania przetargów. I dodał, że  jest to zadanie realizowane wraz z innymi gminami.

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

Pierwsza pomoc przedmedyczna – widza ratująca życie i zdrowie. Foto: bz.

Pierwsza pomoc przedmedyczna – wiedza ratująca życie i zdrowie 17.04.2018 09:35

W sobotę, 14 kwietnia, w świetlicy w Pęcicach odbyło się szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadził je Paweł Krakowiak, ratownik medyczny. Szkolenie zorganizowane zostało przez sołectwo dla mieszkańców Pęcic.

czytaj więcej
Opłatek w Pęcicach. Foto: bz.

Opłatek w Pęcicach 14.12.2017 09:35

Spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli mieszkańcy Pęcic, Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy i ksiądz Grzegorz Jasiński, a także radny Edward Kozłowski odbyło się 13 grudnia w świetlicy. Spotkanie opłatkowe zorganizował Waldemar Widlicki, sołtys i Rada Sołecka Pęcic.

czytaj więcej
Dzień Dziecka w Pęcicach Małych

Dzień Dziecka w Pęcicach Małych 11.06.2017 22:05

Festyn z okazji Dnia Dziecka. Na ten dzień - dzień pełen atrakcji i świetnej zabawy - dzieci z sołectwa Pęcice Małe czekają cały rok. Zabawa była wspaniała!

czytaj więcej
Święty Mikołaj w Pęcicach - zabawa choinkowa. Foto: bz

Święty Mikołaj w Pęcicach - zabawa choinkowa 18.12.2016 12:40

W tym roku dzieci z Pęcic odwiedził Mikołaj. Była świetna zabawa i wspaniałe prezenty!

czytaj więcej
Spotkanie opłatkowe w Pęcicach. Foto: bz

Spotkanie opłatkowe w Pęcicach 18.12.2016 09:50

Tradycyjnie już, tuż przed świętami, mieszkańcy Pęcic spotkali się przy wigilijnym stole. Spotkanie opłatkowe zorganizował Waldemar Widlicki, sołtys i Rada Sołecka Pęcic.


czytaj więcej
W 72. rocznicę Powstania Warszawskiego – uroczystość w Pęcicach

W 72. rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach – uroczystość przy pomniku w Pęcicach 08.08.2016 08:50

W niedzielę, 7 sierpnia, w Pęcicach odbyły się obchody upamiętniające 72. rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwę i egzekucję w Pęcicach, a także 70. rocznicę uroczystości pogrzebu i poświęcenia pomnika-mauzoleum.

czytaj więcej