25.09.2015 10:15

Zebranie z mieszkańcami Nowej Wsi

312
W czwartek, 24 września, w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa. Zwołał je, a także prowadził, Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi. Na zebraniu obecny był Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także radni z naszej gminy.

Głównym jego punktem było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. W tym roku fundusz sołecki Nowej Wsi wynosi 54 180, 06 zł. Zanim jednak doszło do odczytania przez sołtysa propozycji zagospodarowania funduszu sołeckiego na rok 2016, Maria Bośka przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej, której  członkowie spotkali się dziesięć razy. Podczas spotkań omawiane były bieżące sprawy mieszkańców.

 

Następnie Elżbieta Biczyk, przewodnicząca Rady Gminy Michałowice, przedstawiła sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2015. Wspomniała wydarzenia i imprezy, które wspólnie udało się zorganizować. A mianowicie były to koncerty, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, spotkania przy ognisku, przedstawienia dla dzieci, bal choinkowy, warsztaty wykonywania filcowej biżuterii, gimnastyka dla pań a także zabawa andrzejkowa i inne. Przewodnicząca dodała, że jeszcze w tym roku planowany jest koncert z okazji Dnia Niepodległości, warsztaty haftu i zabawa choinkowa dla dzieci.

 

Następnie Marian Bośka, w imieniu Rady Sołeckiej Nowej Wsi zaproponował, aby 17 000 zł z funduszu sołeckiego przeznaczyć na zakup urządzeń do gimnastyki (siłownia zewnętrzna, która zawiera urządzenia sportowo-rehabilitacyjne). Warto dodać, że już po raz trzeci mieszkańcy przeznaczyli na ten cel pieniądze z funduszu sołeckiego. Siłownia zewnętrzna znajduje się na działce nieopodal nowego placu zabaw dla dzieci, obok przedszkola gminnego. Za pieniądze z budżetu na rok 2016 zostaną zakupione kolejne urządzenia. Następnie sołtys zaproponował, aby 9 000 zł przeznaczyć na zajęcia sportowe, (gimnastyka dla pań). Zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem i postanowiono, aby je kontynuować.  Obecnie z zajęć korzystają jednak tylko panie, choć panowie również są mile widziani! 4 034, 40 przeznaczono na cykl zajęć z samoobrony. 

Następnie sołtys zaproponował, aby 22 000 zł przeznaczyć na działalność kulturalną skierowaną do mieszkańców Nowej Wsi. Wśród planowanych działań będą organizowane koncerty i imprezy kulturalne. 2 145, 66 przeznaczono na zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych. Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za takim rozdysponowaniem środków sołectwa na przyszły rok. 

 

W kolejnej części zebrania był czas na składanie propozycji i wniosków do budżetu gminy Michałowice na rok 2016 . Znalazły się wśród nich m.in. modernizacja ul. Magnolii, Sasanek, Wiosennej, Łąkowej, Warszawskiej, dokończenie budowy kanalizacji Nowej Wsi, budowa strefy rekreacji na działce przekazanej przez Wspólnotę Gruntową czy wymiana nawierzchni ul. Wspólnej i Wiśniowej.

           

Następny punkt zebrania to sprawy wniesione, powrócił temat bezpieczeństwa drogowego na ulicy Głównej (droga powiatowa).  Wnioskowano by w porozumieniu z powiatem pruszkowskim powstała sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Głównej z drogą wojewódzką 719.  Kolejnym tematem nurtującym mieszkańców jest nadmiernie rozwijająca się populacja dzików, które dużymi stadami podchodzą pod domostwa lub wybiegają na drogi. Niestety, jak powiedział Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, tego problemu, po protestach ekologów, obecnie nie można rozwiązać. Zostało wstrzymane pozwolenie na odstrzał stu dzików.     

           

W zebraniu uczestniczył również Paweł Kordys, radny z Nowej Wsi, sekretarzem zebrania była Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także