Archiwalny
Data wydarzenia: 02.10.2023 11:00

Pęcice-Patriotyzm-Pamięć - 20 lat Młodzieżowego Rajdu Pęcickiego

143
W roku szkolnym 2023/2024 ZSP im. Mikołaja Kopernika zaprasza Uczniów, Rodziców, Absolwentów, Nauczycieli i Mieszkańców Gminy Michałowice na jubileuszową 20. edycję Młodzieżowego Rajdu Pęcickiego.

 2 października o godzinie 11.00 uczniowie szkół gminnych oddadzą hołd Powstańcom Warszawskim pod Pomnikiem Mauzoleum w Pęcicach podczas 20. Rajdu Pęcickiego.

Rajdowi towarzyszy wiele przedsięwzięć, przedstawiamy Kalendarium obchodów jubileuszowego 20. Rajdu Pęcickiego.

Kalendarium:

21.09. czwartek - zgłoszenie prac poetyckich i plastycznych,  w kolejnym tygodniu rozstrzygnięcie Konkursu Pęcickiego

25. 09. poniedziałek - Akcja „Nie zapomnimy”  

 - Drzwi do Historii kl. 4 – 8 „20 lat Rajdów Pęcickich”

-  Drzwi do Historii kl. 1 – 3 „Znak Polski Walczącej”

26.09. wtorek - Akcja „Nie zapomnimy”

- Ściana do malowania –  kl. 4 – 8 „Powstanie Warszawskie”

- Ściana do malowania –  kl. 1 – 3 „Mój znak Polski Walczącej”

- „Bądź jak powstaniec” - dla wszystkich klas dzień tematyczny (uczniowie w stylizacji powstańczej)

27.09. środa - Gra Terenowa, Rajd Nocny 

28.09. czwartek - Apel Pęcicki

29.09. piątek    - II Rekonstrukcja Marszu Powstańców zakończona wizytą w Dworze Polskim w Pęcicach

 

PAŹDZIERNIK 2023

2.10. – poniedziałek 

20 Rajd Pęcicki – klasy VII, VIII wraz z nauczycielami, Koło Muzealne, klasa VIc

5.10 -  czwartek

 Wystawa czasowa Małego Muzeum Historycznego– „20 lat Rajdów Pęcickich 2004 – 2024” – uroczyste otwarcie

19.10  g. 9.30 - wtorek

 Maraton  Filmów i prezentacji  Pęcice’44 – sala multimedialna w budynku Gminy Michałowice

16 – 19.10. poniedziałek - czwartek

III Turniej Gry Planszowej Pęcice’44

19.10 czwartek 11.30

Finał III Turnieju Gry Planszowej

21.10.  sobota godz. 15.00

Pęcickie Szeleszczące Karty w Dworze Polskim (spotkanie z  poezją pęcicką i refleksyjną piosenką)

20 LAT RAJDÓW PĘCICKICH

Grafika prezentuje treść komunikatu.

 

RAJD  PĘCICKI                                                       

                                          

 

Rajd Pęcicki jest wyrazem hołdu oddanym przez młodzież szkolną bohaterom Powstania Warszawskiego, odbywa się zwykle w dniu 2 października, rocznicy kapitulacji Powstania Warszawskiego.

Rajd Pęcicki organizowany jest od roku szkolnego 2004/2005 przez ZSP im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi.

W roku szkolnym 2005/2006 do projektu Rajd Pęcicki przystąpili uczniowie i nauczyciele szkół gminnych z Michałowic i Komorowa.

Uczniowie szkół Gminy Michałowice pokonują co roku trasę ze swoich szkół do Pęcic do Pomnika-Mauzoleum.

Celem Rajdu Pęcickego jest  współpraca uczniów i nauczycieli  w naszej gminie, integracja środowiska lokalnego, promocja utalentowanych literacko, plastycznie uczniów oraz promowanie zdrowego stylu życia  uczniów poprzez wędrówkę oraz  grę terenową młodzieży szkolnej.

Niezaprzeczalnym dobrem jest poznanie walorów historycznych i miejsc pamięci  Gminy Michałowice oraz kontakt z pracą policji, działalnością OSP i środowisk kombatanckich.

Uczniowie z trzech szkół gminnych spotykają się  o godzinie 11.00 pod Pomnikiem – Mauzoleum w Pęcicach, Komorów i Nowa Wieś łączą swoje siły u zbiegu ulicy Dzikiej i Parkowej, co stało się już tradycją wędrówki.

 

Na głównej uroczystości pod Pomnikiem - Mauzoleum następuje:

 • oddanie hołdu poległym poprzez wartę pocztów sztandarowych szkół gminnych
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Mauzoleum
 • wysłuchanie przez zgromadzonych głosu środowisk kombatanckich oraz przedstawicieli organizatorów Rajdu po Kamienistej Drodze,
 • przedstawienie nagrodzonych prac konkursowych plastycznych i poetyckich,
 • uroczyste wręczenie nagród przez Wójta Gminy Michałowice,
 • przedstawienie przez  uczniów krótkich programów artystycznych z  poszczególnych szkół według uznania,
 • sprawozdania z Gry Terenowej i Rajdu Nocnego,
 • wspólny poczęstunek nad Stawami Pęcickimi serwowany przez OSP w Nowej Wsi.

Imprezy towarzyszące Rajdowi:

 • Konkurs Plastyczno – Poetycki „Ci, co zginęli walce…” dla szkół gminnych 
 • Gra Terenowa Pęcice’44 i Rajd Nocny
 • Wystawy dotyczące Boju pod Pęcicami, apel, lekcje przybliżające uczniom historię Boju pod Pęcicami, kontakt ze środowiskiem Powstańców Obwodu „Ochota” oraz  z organizatorami Rajdu po Kamienistej Drodze – Oddziału PTTK „Varsovia”
 • Akcja „Nie zapomnimy”
 • Rekonstrukcja marszu powstańców   
 • Turniej Gry Planszowej Pęcice’44 

KONKURS PLASTYCZNO – POETYCKI „CI, CO ZGINĘLI WALCE…”

Konkurs Plastyczno – Poetycki „Ci, co zginęli walce…” został rozpisany w roku szkolnym 2005/2006, od drugiej edycji Rajdu Pęcickiego dla uczniów ZSP w Nowej Wsi.

Do konkursu, w roku szkolnym 2008/2009 przystąpili uczniowie ze szkół  gminnych, którzy co roku walczą o Nagrodę Wójta Gminy Michałowice.

Konkurs składa się z dwóch niezależnych od siebie części:

plastycznej – wykonanie plakatu obrazującego Bój pod Pęcicami

poetyckiej – napisanie wiersza mówiącego o okolicznościach Boju pod Pęcicami.

Prace są oceniane przez niezależną komisję, składająca się z literatów, historyka i artysty plastyka.

Wyróżnione prace plastyczne uczniów nagrodzonych są eksponowane na sztalugach podczas uroczystości pod Pomnikiem Mauzoleum, natomiast prace poetyckie można usłyszeć  podczas głównej uroczystości pod Pomnikiem Mauzoleum.

Prace plastyczne archiwalne można oglądać w szkole w Nowej Wsi w Galerii Pęcickiej, oraz na kartach tomików poezji i plakatu, gdzie można podziwiać prace wyróżnione od II Rajdu Pęcickiego.

GRA TERENOWA I RAJD NOCNY 

Rajd Nocny po raz pierwszy odbył się w 2012 roku podczas działań IX Rajdu Pęcickiego. Miał na celu przejście późnym wieczorem uczniów pod opieką nauczycieli, drogi ze szkoły w Nowej Wsi do Pomnika – Mauzoleum.

Pod Pomnikiem – Mauzoleum uczniowie  zapalają białe i czerwone znicze, oddają hołd powstańcom.

W roku 2013 Rajd Nocny stał się integralną częścią nowej inicjatywy  - Gry Terenowej Pęcice’44

Gra Terenowa Pęcice’44 po raz pierwszy weszła do kanonu imprez towarzyszących Rajdowi Pęcickiemu w roku 2013 podczas działań X Rajdu Pęcickiego.

Gra Terenowa rozgrywa się na terenie leśnym koło boiska szkolnego w Nowej Wsi.

Polega na uzyskaniu jak największej ilości punktów przez dwuosobowe patrole uczniów w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Zadania teoretyczne polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące historii Boju pod Pęcicami, Powstania Warszawskiego oraz Rajdu Pęcickiego i Rajdu po Kamienistej Drodze.

Część praktyczna ma za zadanie ocenić umiejętność zastosowania przez uczniów zasad udzielenia pierwszej pomocy oraz wykazać przez  patrole sprawność fizyczną uczniów i orientację w terenie.

Po zakończeniu Gry Terenowej organizatorzy gry wraz z nauczycielami wędrują do Pomnika – Mauzoleum i jest to Rajd Nocny, który wpisał się w tradycje jako uroczyste zakończenie Gry Terenowej.

                         

APEL PĘCICKI, LEKCJE, WYSTAWY

Przed każdą edycją rajdu jest organizowany Apel Pęcicki. Ma na celu przedstawienie uczniom historii Boju pod Pęcicami w kontekście wydarzeń Powstania Warszawskiego, historię Rajdów Pęcickich oraz zasad panujących podczas wędrówki. Apel jest prowadzony przez uczniów i organizatorów rajdu, ma podniosły i dostojny charakter.

Lekcje na temat Boju pod Pęcicami są prowadzone w klasach przez nauczycieli historii i języka polskiego. Przybliżając tematykę Powstania Warszawskiego, nauczyciele przygotowują uczniów do konkursów i turniejów w ramach działań Rajdu Pęcickiego.

Wystawy, dotyczące historii Rajdu są często ekspozycją zdjęć i informacjach o przebiegu bitwy, losach Powstańców Warszawskich i ich rodzin – uczestników Rajdów po Kamienistej Drodze.

W roku 2013 w Małym Muzeum Historycznym eksponowana była  czasowa wystawa 10 LAT RAJDÓW PĘCICKICH  i 2018 roku wystawa 15 LAT RAJDÓW PĘCICKICH – w ramach Gminnych Obchodów Roku dla Niepodległej. W roku 2023 będzie organizowana wystawa czasowa 20 LAT RAJDÓW PĘCICKICH 2004 – 2023.

AKCJA „NIE ZAPOMNIMY”

Celem Akcji „Nie zapomnimy” jest kultywowanie pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego przez szersze grono uczniów naszej Szkoły, nie tylko z klas VII i VIII tradycyjnie uczestniczących w Rajdzie.  
Uczniowie wszystkich klas biorą udział w projekcie „Drzwi do historii”. Każde drzwi pracowni, dekorowane są przez uczniów i opowiadają historie związane z wydarzeniami Powstania Warszawskiego przeplatane z losami bohaterów z Pęcic. Również uczniowie w określonym przez organizatora dniu tematycznym „Bądź jak powstaniec”, we właściwej powstańczej stylizacji mają przybliżyć tamte czasy.

REKONSTRUKCJA MARSZU POWSTAŃCÓW

Zadaniem rekonstrukcji  było poznanie trasy, którą przeszli  Powstańcy z IV Obwodu Ochota, pod dowództwem płk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała”, walczących w dzielnicy Ochota od pierwszego dnia Powstania Warszawskiego, którzy następnie stoczyli Bój pod Pęcicami w dniu 2 sierpnia 1944 roku. Ostatnim etapem dla niektórych powstańców  stał się Dwór w Pęcicach miejsce ich kaźni. Uczniowie pod opieką nauczycieli wyruszają z Warszawy z ulicy Niemcewicza, przez ulicę Grójecką, Szczęśliwicką, Barską do przystanku kolejki WKD Salomea. Korzystając z podwarszawskiej kolei dojazdowej całą grupą dojeżdżają  do Reguł. Tak jak powstańcy 2 sierpnia 1944 roku kiedy w Salomei zatrzymali wagonik kolejki EKD. Z przystanku Reguły udają się drogą do Dworu Polskiego.

Na terenie Dworu Polskiego, uczniowie wraz z nauczycielami mogą w odrestaurowanych piwnicach pęcickiego dworu zapoznać  się z historią tego niezwykłego miejsca, która łączy w sobie wydarzenia  z I  i II wojny światowej.

TURNIEJ GRY PLANSZOWEJ

Gra planszowa Pęcice’44 powstała w Gimnazjum w Komorowie.             2- osobowe drużyny uczniów z klas VII i VIII rozgrywają turniej szkolny, następnie finałowy między drużynami szkół gminnych, odpowiadając na pytania dotyczące Boju pod Pęcicami i Powstania Warszawskiego.

 

 

 

                                                    

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: szkoła

Zobacz także