Spółka Wodna „MICHAŁOWICE OSIEDLE”

Przewodniczący Zarządu: Hanc Eugeniusz
Zastępca Przewodniczącego Zarządu: Żebrowski Henryk
Sekretarz Zarządu: Polesiak Sławomir
Członek Zarządu: Michalczyk Waldemar
Członek Zarządu: Olejnik Jerzy


Informacje na temat składek,wpłat i zaległości,w godzinach

od 8.30 do 11.00 od poniedziałku do piątku dostępne są

pod numerem telefonu (22) 723-88-61.
 

Statut Spółki Wodnej "MICHAŁOWICE OSIEDLE"

mapka obszaru

Uchwały z Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej „Michałowice Osiedle" z dnia 11 lipca 2017 r.