12.03.2021 11:40

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

26
Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego. Zadaniem konkursowym w ramach etapu wojewódzkiego jest zaprezentowanie działalności KGW w formie opisowej (karta zgłoszeniowa) oraz w formie materiału audiowizualnego.

 

  • Termin składania ofert do 23 marca 2021 r. 

 

Więcej informacji o konkursie na stronie Granty.pl

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska