09.03.2021 16:40

Konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

35
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 299/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r.

Można otrzymać do 20 000 zł na działanie edukacyjne z zakresu ochrony powietrza oraz środowiska przed hałasem. 

Terminy:

  • składanie ofert od 5 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.
  • wyniki oceny formalnej od 9 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu do 1 czerwca 2021 r.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice: 

  • Wojciech Grzeniewski Tel. 22 350 91 91  wew.  296
  • Anna Mruwczyńska Tel. 22 350 91 91 wew. 238


 

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska