13.06.2022 16:20

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

12
Informujemy, że do 21 czerwca 2022 r. trwają zapisy do XXIII edycji Konkursu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Zgłaszać można:

  • osoby fizyczne,
  • prawne
  • oraz inne podmioty,

które mają szczególne zasługi w zakresie promocji Województwa Mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnieć o istotnym znaczeniu. Poprzez szczególne zasługi należy rozumieć w szczególności wszelkie działania wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe kandydata.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są m.in.:

  • stowarzyszenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie Województwa Mazowieckiego.

Wyłonionych zostanie 10 laureatów, którzy otrzymają nagrody:

  • nagroda pieniężna - 10 000 zł netto
  • oraz pamiątkowa statuetka.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie – do 21 czerwca 2022 r.:

  • pocztą, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, do godz. 16:00.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia br.

Więcej informacji na stronie: www.mazovia.pl lub www.nagroda.mazovia.pl .

 

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska