Archiwalny
21.03.2023 16:00

OGŁOSZENIE

81
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 3 marca 2023r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 69/2023 z 2 marca 2023r.).

Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 3 marca 2023r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 69/2023 z 2 marca 2023r.). Kandydatury w imieniu organizacji pozarządowych mogą zgłaszać ich przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania zgodnie ze statutem. W pracach komisji będą mogły uczestniczyć tylko osoby wskazane przez organizacje, które nie biorą udziału w konkursie. Zgłoszeń należy dokonać na adres poczty elektronicznej: kultura|michalowice.pl| |kultura|michalowice.pl. Termin zgłaszania kandydatów upływa 3 kwietnia 2023r. Informacji udziela Referat Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, tel. 22-350 91 41.

 

 

Wójt Gminy Michałowice

/-/ Małgorzata Pachecka