Archiwalny
29.05.2023 08:15

Ogłoszenie

5
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 16 maja 2023r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 142/2023 z 15 maja 2023r.).

 

Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 16 maja 2023r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 142/2023 z 16 maja 2023r.). Kandydatury w imieniu organizacji pozarządowych mogą zgłaszać ich przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania zgodnie ze statutem. W pracach komisji będą mogły uczestniczyć tylko osoby wskazane przez organizacje, które nie biorą udziału w konkursie.

Zgłoszeń należy dokonać na adres poczty elektronicznej: d.kaczmarczyk|gops.michalowice.pl| |d.kaczmarczyk|gops.michalowice.pl. Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 czerwca 2023r.
Informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 22 350 91 20 wew. 133

Opublikowany przez: Dominika Kaczmarczyk

Zobacz także