Archiwalny
10.01.2024 15:30

Ogłoszenie

86
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 28 grudnia 2023r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 355/2023 z 28 grudnia 2023 r.).

Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 28 grudnia 2023r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 355/2023 z 28 grudnia 2023 r.).

Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 28 grudnia 2023 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice Nr 355/2023 z 28 grudnia 2023 r.). Kandydatury w imieniu organizacji pozarządowych mogą zgłaszać ich przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania zgodnie ze statutem. W pracach komisji będą mogły uczestniczyć tylko osoby wskazane przez organizacje, które nie biorą udziału w konkursie. Zgłoszeń należy dokonać na adres poczty elektronicznej: kultura|michalowice.pl| |kultura|michalowice.pl

Termin zgłaszania kandydatów upływa 24 stycznia 2024 r. Informacji udziela Referat Kultury i Promocji, tel. 22-350 91 41.

 

Wójt Gminy Michałowice

/-/ Małgorzata Pachecka

 

Opublikowany przez: Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska

Zobacz także