03.03.2023 13:50

OTWARTE KONKURSY OFERT

245
Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2023

w zakresie bezpieczeństwa, edukacji i oświaty, ochrony, promocji i polityki zdrowia, ekologii i ochrony środowiska oraz pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz.1327 ze zm.) - oferty w konkursach dla organizacji pozarządowych można składa

 

  • do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 18.00

 

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska