Archiwalny
29.12.2023 10:55

OTWARTE KONKURSY OFERT

598

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2024

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa, edukacji i oświaty, ochrony, promocji i polityki zdrowia, ekologii i ochrony środowiska, pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2023 r., poz.571) - oferty w konkursach dla organizacji pozarządowych można składać do 31 stycznia 2024 r. do godz. 16:00.

Załączniki

Opublikowany przez: Katarzyna Tumiłowicz-Piotrowska