Archiwalny
21.12.2022 14:50

OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

608
Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2023
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz.1327 ze zm.) - oferty w konkursach dla organizacji pozarządowych można składać
  • do 23 stycznia 2023 r. do godz. 18.00

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska
Podobne tematy: ngo

Zobacz także